Den mycket smittsamma luftvägsinfektionen kikhosta har fått spridning. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har antalet rapporterade fall legat på en låg nivå mellan åren 2020 och 2023.

Våren 2024 skedde ett trendbrott. Hittills i år har 241 fall rapporterats och 28 av dessa var barn yngre än ett år, enligt Folkhälsomyndigheten.

Inte bara i Sverige ökar kikhosta. Förekomsten i Europa har ökat kraftigt och det har även rapporterats om dödsfall bland spädbarn.

Folkhälsomyndigheten är beredd på fler fall och statsepidemiolog Magnus Gisslén uppmanar till vaccinationer – såväl till gravida kvinnor som nyfödda barn.

– Det är troligt att antalet fall av kikhosta kommer att fortsätta att öka. Vaccination under graviditet ger ett bra skydd till spädbarnen redan från att de föds. Skyddet fylls sedan på vid vaccination av barnet vid tre månaders ålder. Man bör också undvika att spädbarn träffar personer som har hosta eller snuva utanför familjen, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén i pressmeddelandet.

Läs även: Viktigt vara medveten om att kikhosta förekommer