Statistik från Norges motsvarighet till Socialstyrelsen visar en markant ökning av svenska läkare som vill ha norsk legitimation. Likaså Svenska konsultläkarföreningen uppger att flera av medlemmarna söker sig till Norge, Danmark och Polen.

Även Läkarförbundet har en samstämmig bild av fenomenet som pågått de senaste åren.

– Det är en utveckling vi har varnat för under en längre period. Tar man inte hand om personalen söker den sig någon annanstans. Tyvärr tror jag att det är en utveckling som kommer att hålla i sig om det inte sker någon markant förbättring av arbetsmiljö och villkor inom den svenska sjukvården.

Sofia Rydgren Stale tror att ytterligare anledningar kan ligga bakom.

– Förändringar i bemanningsavtalet kan ju vara en orsak men också hyrläkarstoppet i flera regioner. Regionernas bakomliggande tanke är nog att få fler hyrläkare att bli fast anställda igen. Men nu ser vi att flera söker sig utomlands i stället.

Bland Läkarförbundets medlemmar märks en vilja att röra på sig för att arbeta som läkare i andra länder.

Hur märker ni det?

– Det får vi både höra från läkarföreningarna ute i landet och i våra inkommande samtal till medlemsjouren.

Sofia Rydgren Stale påpekar också att Läkarförbundets enkäter till medlemmar vittnar om ett utbrett missnöje på arbetsplatserna till den grad att nästan en av fyra funderar på att lämna yrket på grund av den höga arbetsbelastningen.

– Det är hög tid att regioner agerar på sådana signaler.

Vad tänker Läkarförbundet om hur Svenska konsultläkarföreningen arbetar för att påverka arbetsvillkoren?

– Vår grundinställning är att det är bra att läkare organiserar sig för att bedriva påverkansarbete. Samarbetar man som grupp har man större möjlighet att sätta press på arbetsgivarna.

Sofia Rydgren Stale berättar att det kan bli aktuellt med samarbete med föreningen på sikt. Hon förstår föreningens mål – och frustration:

– Det finns en rätt stor frustration i den här gruppen över de försämrade arbetsvillkoren som det nya nationella avtalet innebär. Men det finns också en irritation över hur man från arbetsgivarens sida ofta beskriver hyrläkare som ett problem och inte som den viktiga resurs de faktiskt är vid arbetstoppar och tillfällig personalbrist. Det bästa för sjukvården är såklart fast bemanning men man kan inte tvinga människor att ta en fast anställning. Man måste börja i rätt ände och se till att erbjuda attraktiva villkor för att kunna rekrytera och behålla fast personal.

Läs även: Arbetsvillkor lockar allt fler läkare till Norge: »Kompetensflykt«
Allt fler läkare vill jobba i Norge