Denna webbplats vänder sig till läkare

Sofia Rydgren Stale, ordförande, Svenska Läkarförbundet

Sofia Rydgren Stale, Läkarförbundets ordförande. Foto: Läkarförbundet