På tisdagen presenterade det politiska styret i Region Västernorrland vilket alternativ de vill se, utifrån den utredning som presenterades tidigare i vår. I utredningen, som konsultfirman EY tagit fram, värderades tre alternativ som politikerna lyft samt ett fjärde alternativ som EY arbetat fram.

Det politiska styret (S, M och C) förespråkar det fjärde alternativet. I praktiken innebär det att Sollefteå satsar på geriatrisk vård. Det ska vidare finnas dagvård i form av specialiserad mottagningsverksamhet, dialysvård och viss poliklinisk operation.

Men slutenvård som inte är geriatrisk allokeras främst till Sundsvall och Örnsköldsvik. Det bör, enligt konsultrapporten, finnas några medicinska observationsplatser för vård i max två dygn i Sollefteå, medan tidsmässigt mer krävande fall ska skickas till Sundsvall och Örnsköldsvik. De två slutenvårdsplatserna för barn stängs. Förlossning och akut kirurgi samlas också på de två andra orterna, och Sollefteå ska bara bedriva lättare dagkirurgisk eller poliklinisk verksamhet som inte kräver Anopiva. I ett första skede kan akuten i Sollefteå vara nattöppen, för att senare bli dagöppen, medan högprioriterade patienter från första början bör skickas till Sundsvall eller Örnsköldsvik.

Med den förändrade vårdnivån i Sollefteå vill politikerna i stället satsa mer på primärvård, något som finansiellt möjliggörs genom neddragningarna på sjukhuset. Det är också något som lyfts som en »grundpelare« i EY:s rapport, för att det här alternativet ska fungera.

För exempelvis Centerpartiet, som gick till val på att Sollefteå skulle bedriva akut kirurgi och återöppna BB, har den politiska inriktningen inneburit en kursändring.

– Vi måste vara beredda att ompröva våra ingångar när vi ser resultat, säger regionrådet Jonny Lundin (C) till Sveriges Radio P4 Västernorrland, och tillägger att det inte är realistiskt med de akuta verksamheterna med dagens förutsättningar.

Lars Rocksén, första vice ordförande i Läkarförbundet och läkare i Västernorrland, har tidigare kritiserat konsultrapporten. Han har bland annat sagt att kostnadsökningen för förflyttningen av patienter mellan sjukhusen inte varit medräknad, och att besparingen är förhållandevis låg.

Nu förbereds beslut i olika politiska instanser, och i juni kan regionfullmäktige ta ett inriktningsbeslut. I höst och vinter görs en fördjupad utredning av inriktningsbeslutet. 2025 beräknas en slutrapport vara klar och vid årsskiftet kan ett eventuellt beslut tas.

Läs även:
»Stora brister« i rapport om framtiden för Sollefteå sjukhus
Rocksén: Förslag att avveckla viss vård i Sollefteå inte förankrat
Sollefteå sjukhus tvingas vänta på besked om framtiden