Det framgår av en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Sjukhuset beskriver där att operationen medförde en långsam och pågående blödning och att patienten fick hjärtstopp. En akut undersökning av hjärtats blodkärl tog vid.

»Missförstånd av resultat av genomförd koronarkärlsangiografi gör att man tror att patientens kärl i hjärtat är normala«, skriver sjukhuset.

Ytterligare ett hjärtstopp följde, och patienten fick en pacemaker.

När en thoraxkirurg kontaktades för en frågeställning om att sätta in en hjärt-och lungmaskin (ECMO), upptäcker kirurgen att man inte hade undersökt höger koronarartär hos patienten och att prognosen är för dålig för att åtgärd ska vidtas, skriver sjukhuset i sin anmälan.

Händelsen beskrivs som ett fall av komplicerad postoperativ vård, där »dokumentation av tydlig plan brister«.