Akademiska sjukhuset i Uppsala har under en längre tid betalat flera miljoner kronor för ett patientsäkerhetssystem som ägs av en högt uppsatt chef på sjukhuset, vilket Läkartidningen tidigare har rapporterat. Lagen säger att upphandlingar över 700 000 kronor ska utannonseras så att företag över hela EU kan konkurrera. Så har inte skett i det här fallet. För att slippa annonsera krävs »exceptionella omständigheter«, säger Carl Henrik Segenstedt Bergh vid Konsumentverket till P4 Uppland. Det kan bland annat handla om att man har gjort en marknadsundersökning, annonserat utåt eller rådgjort med experter, ett förfarande som upphandlingschefen Jonas Arvidsson säger att regionen har följt. Men när P4 Uppland begär ut underlaget visar det sig att det inte finns något.

– Jag fick uppenbarligen fel information. Trycksfelsnisse var framme, säger Jonas Arvidsson till radiokanalen.

Han hävdar dock att inköpen är i sin ordning fastän man överskridit gränsen för direktupphandling. Men i ett mejl skriver en regionjurist att hen avrått från en direktupphandling för flera år sedan. Nu ska en regelrätt upphandling göras, enligt mejl till upphandlingsenheten från sjukhusdirektör Marianne van Rooijen, rapporterar P4 Uppland.

Läs också:
Akademiska sjukhuset köper datasystem från hög chefs bolag