Barnet utreddes på den sydsvenska öron-, näs-, halsmottagningen för en knuta på kinden. Barnet följdes upp ett antal gånger och knutan bedömdes som benign.

Efter ytterligare lymfkörtelförstoringar gjordes senare en CT-undersökning, vilken ledde till en stark misstanke om lymfom. Men då noterades inte svaret på undersökningen. Därtill togs blodprov på dagen för CT-undersökningen, vilket visade lågt Hb. Det svaret observerades inte heller, står det i sjukhusets lex Maria-anmälan.

Innan nästa uppföljande besök, sökte patienten akut för nya symtom: skelettsmärtor, trötthet och feber. Barnet lades in och då ställdes också diagnosen leukemi.

Den försenade diagnosen bedöms dock inte haft någon betydelse för långtidsprognosen. Sjukhuset bedömer att orsaken till händelsen var bristande rutiner och bristande kontinuitet.