En av överenskommelserna i det så kallade Tidöavtalet mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna var att se över vårdgarantin. Nu ska regeringen göra just det, meddelade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) i dag under en presskonferens.

– Vi behöver en ny modell av vårdgaranti för specialiserad vård med väsentligt kortare tidsramar än i dag, sade hon.

Regeringen vill se en ny garanti som styrs av patienternas behov i stället för, som i dag, tid.

– Vårdgarantin styrs i dag av fasta tidsgränser inom vilka vården ska ges, inte efter vilka behov som patienten egentligen har av vården. Den som har drabbats av en allvarlig åkomma bör prioriteras högre. I enlighet med behovsprincipen ska den som har större behov av vården ges företräde till den, sade Acko Ankarberg Johansson.

Utredningen ska också titta på möjligheten för patienter att i större möjlighet få vård hos vårdgivare i andra regioner, samt vilka åtgärder som tillsynsmyndigheter kan vidta mot huvudmännen om de inte uppfyller kraven.

En annan fråga som ska utredas är huruvida det finns anledning och möjlighet att införa samma lagstadgade krav på fast läkarkontakt inom den specialiserade vården, som finns inom primärvården.

– En central del för att uppnå trygghet, kontinuitet och en god patientsäkerhet är att patienten och närstående vet vem som är ansvarig för den hälso- och sjukvård som ges och till vem man ska vända sig till när man har frågor, sade Linda Lindberg, gruppledare för SD, på presskonferensen.

Beskedet har mötts av positiva reaktioner från flera håll. Yrkesföreningen Sjukhusläkarna kallar beskedet »glädjande«.

– Det är uppenbart att vi behöver förändringar, en ökad nationell styrning och en förbättrad samordning. Vi behöver få möjlighet att leverera bästa möjliga sjukvård – det skapar arbetsglädje, säger Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna i ett uttalande.

Även organisationen Vårdföretagarna välkomnar regeringens utredning.

– Att patienternas rättigheter stärks rejält är nödvändigt för att fler ska få den vård de behöver och har rätt till. I dag tvingas alldeles för många vänta orimligt länge. En skärpt vårdgaranti tror vi är avgörande för att komma till rätta med de rekordlånga vårdköerna, säger Antje Dedering, förbundsdirektör för Vårdföretagarna i ett pressmeddelande.

Vårdgarantin inom primärvården berörs inte av utredningen.

Ännu har ingen utredare utsetts till uppdraget som ska slutredovisas i maj 2026, med en delredovisning i januari nästa år.

Läs mer: 
Läkarförbundet vill se skärpt vårdgaranti
Tillgänglighetsdelegationen: Skärp vårdgarantin

 

Vårdgarantin i dag

Dagens vårdgaranti inom specialiserad vård lagstadgades 2010 och ger patienten rätt till ett första besök inom 90 dagar och eventuell operation eller åtgärd inom ytterligare 90 dagar.