När rapporten över Region Gävleborgs ekonomi i januari–mars är klar, visar den ett verksamhetsresultat på -372 miljoner kronor. Det kan jämföras med budget som låg på -203 miljoner.

Och när regionen beräknar verksamhetens resultat för hela året, byts budgetens positiva siffror mot negativa. I prognosen beräknar regionen att hela 2024 kommer få ett verksamhetsresultat på -380 miljoner kronor, att jämföra med tänkta +86 miljoner i budget.

Tittar man på den nedersta raden i beräkningarna – efter finansnetto, såsom räntekostnader – är förvisso det första kvartalet i år betydligt bättre än budget. Men för helåret 2024 beräknas resultatet bli betydligt sämre än budget: -825 miljoner kronor i stället för -367 miljoner.

Enligt Gefle Dagblad är huvudorsaken att inflationen drivit upp pensionskostnaderna.

– Vi hade höga pensionskostnader även i fjol, och i år blir de ännu högre, säger Patrik Stenvard (M), regionstyrelsens ordförande, till tidningen.

Först nästa år skulle man kunna få en budget i balans. Men för det krävs att man får ordning på underskotten i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Tittar man i delårsrapportens driftsredovisning, ser man att utav de negativa 303 miljoner kronorna på nedersta raden, står hälso- och sjukvårdsnämnden för 211. Det är siffror som nästan är 6 gånger sämre än de -37 miljoner kronor som budgeten räknade med.

Kvartalsrapporten finns på Region Gävleborgs webbplats.