Första delen av Vårdförbundets strejkvarsel mot Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona rycker närmare. På tisdag klockan 11:00 kan konflikten bryta ut i de fem varslade regionerna, om parterna inte kan komma överens innan dess.

I Region Skåne förbereder man sig nu genom att påbörja en flytt av inlagda patienter från Skånes universitetssjukhus till andra sjukhus i regioner.

Bedömningen är att ett 30-tal verksamheter på Skånes universitetssjukhus kommer stå utan tillräcklig bemanning vid en strejk.

– Det här är en flytt av patienter, som vi ur ett vårdperspektiv normalt sett inte skulle ha genomfört. Men vi står inför en situation där vi inte har något annat val, med tanke på den förestående strejken. Det innebär alltid risker för patienterna, men vi kommer att se till att alla transporter genomförs på ett så säkert och bra sätt som möjligt. För att minimera riskerna görs noggranna medicinska bedömningar och avvägningar av varje patients behov och förutsättningar, säger Region Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom i ett pressmeddelande.

I händelse av strejk kan även akuta patienter komma att flyttas till andra sjukhus i regionen. Därför kommer transportkapaciteten öka under nästa vecka, meddelar regionen.

– Både regionens övriga sjukhus och andra vårdverksamheter bidrar för att hantera strejken, vilket förstås påverkar deras ordinarie verksamhet. Vi arbetar med gemensamma krafter för att möta invånarnas behov av vård på bästa möjliga sätt, säger Pia Lundbom.

Läs mer:
Vårdförbundet ökar pressen – strejkvarslar i fler regioner
Vårdförbundet varslar om strejk på storsjukhus – SKR kallar in medlare
Blockad i sommar oroar regioner
Sofia Rydgren Stale: »Allvarligt övertramp om regeln missbrukas«
Vårdförbundet hotar med strejk – missnöje med regionernas agerande
Operationer ställs in på flera håll efter Vårdförbundets blockad
Konflikten ställer ansvarsfrågor inom vården på sin spets
SLF: »Vi ska inte agera på ett sätt som gynnar arbetsgivaren«