Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) står inför sparkrav på 1,7 miljarder kronor, som Läkartidningen tidigare rapporterat. För att kunna överblicka konsekvenserna skickade Läkarföreningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sjukhusläkarna och Sylf i Göteborg i mars ut ett »rödflaggformulär« till alla medlemmar på sjukhuset, med uppmaningen att rapportera brister som orsakats av de pågående nedskärningarna.

Nu har man sammanställt det 80-tal »röda flaggor« som kommit in. Det handlar om allt från indragen fortbildning och stress till senarelagda operationer för barn och fördröjda utredningar, med i värsta fall dödsfall till följd.

Hanna Kataoka. Foto: Emma Wallskog

– Det är allt från ökad dödsrisk till frukt. Det här visar hur allvarliga konsekvenserna av nedskärningarna är för både vårdpersonal och patienter. Det är kommunicerande kärl, patienternas säkerhet är vår arbetsmiljö och vår arbetsmiljö är deras säkerhet. Det går inte att frikoppla från varandra, säger Hanna Kataoka, ordförande för läkarföreningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

En del av bristerna kan komma att få långtgående följder, säger hon.

– Att man drar in på utbildning, fortbildning och forskning, det kommer att få konsekvenser för ett universitetssjukhus. Eller att man inte anställer ST-läkare. Det kommer man ångra om fem år när man står med skägget i brevlådan och inte har några specialister.

Ett genomgående tema i vittnesmålen är underbemanning, med stress, övertid och etiska dilemman till följd. Ansvariga politiker har sagt att det trots besparingskravet på 1,7 miljarder inte ska bli några uppsägningar. I stället minskas personalen genom att tjänster inte fylls när någon går i pension eller slutar, säger Hanna Kataoka. Det gäller all typ av personal, men får särskilt stora konsekvenser när det gäller yngre kollegor som bär våra vårdavdelningar eller seniora medarbetare med spetskompetens, säger hon.

– Man gör sig av med erfarna professorer och docenter, som hade kunnat vara kvar och bära forsknings- – och utbildningsbenet i universitetssjukhusvården. Att minska drastiskt på utbildning och fortbildning är farligt. Det är inget annat än ett fruktansvärt kunskaps- och utbildningsförakt.

Men även andra personalkategorier, som underläkare, medicinska sekreterare och kassapersonal, lämnar stora hål efter sig. Ett exempel är vittnesmål om hur patienter med hjärnskador missar sina tider för att de inte lyckas checka in sig själva med bank-id för sitt besök. I stället får vårdpersonal avbryta sitt arbete för att hjälpa dem tillrätta.

– Vi ser att allt mer administration läggs över på vårdpersonal. Det är en konstig form av workshifting som gör att läkare och sjuksköterskor inte kan utföra sina vanliga arbetsuppgifter, säger Hanna Kataoka.

I dag, tisdag, överlämnas flaggorna till sjukhusledningen i ett samlat dokument. Detta ska även lämnas till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– Vi hoppas att man synar de här vittnesmålen i sömmarna och tar det på allvar. Förhoppningsvis kan man tänka om på något sätt kring en del saker. Det blir en väldigt slående bild. Det är det här som blir sjukvården, det är resultatet. Jag tror inte att varken det politiska styret eller sjukhusledningen står bakom vissa av de nedskärningar som driver fram sådana oerhört allvarliga konsekvenser, säger Hanna Kataoka.

Sjukhusdirektör Boubou Hallberg uttalar sig i en skriftlig kommentar till Läkartidningen:

»Jag välkomnar engagemanget för patientsäkerhet och arbetsmiljö. Oavsett vilken roll vi har på sjukhuset är säker vård allas ansvar och tillsammans behöver vi också bidra till en kultur där viljan att göra rätt för patienterna är viktigast – inte rädslan att göra fel. Vi kommer att följa upp de risker vi identifierat i arbetet med ekonomi i balans, och även de röda flaggor vi fått till oss från Läkarförbundet i dag.«

Läs mer:
Röda flaggor ska visa följder av nedskärningar på Sahlgrenska
Krisen på Sahlgrenska: »Det går inte att överblicka nedskärningarna«
Hårda nedskärningar i SU:s budget
Sparförslag på ytterligare drygt 500 miljoner för SU – facket kritiskt

Exempel på »röda flaggor«

»Just på neurologmottagningen, där flertalet patienter har hjärnsjukdomar med varierande grad av funktionsnedsättning, blev neddragningen inte särskilt lyckad. När jag gick förbi väntrummet härom dagen fick jag hjälpa en kvinna ringa efter sjukresa, för hon klarade inte ut det på egen hand. När man går förbi väntrummet får man ofta frågor från patienter som inte lyckas ’checka in’ online. Jag vet inte om man gjorde någon konsekvensanalys inför sparåtgärden.«

»En av våra egna ST-läkare som blivit färdig specialist har inte blivit anställd vid övergång från ST till specialist. Detta får stora effekter för vår bemanning och kompetensförsörjning, speciellt då det gäller en liten specialitet.«

»Vi hade inte personal nog för att utföra en komplicerad medicinsk intervention på 2 dagar. Reduktion av tvillinggraviditet pga fosteravvikelse.«

»Minskat antal vårdplatser vilket betyder risk för patientsäkerheten i form av mer patienter till akuten eller utlokaliserade trots deras behov av specialiserad onkologisk vård.«