Landets regioner har kommit olika långt i sitt arbete mot att uppfylla Socialstyrelsens riktlinjer om 1 100 patienter per fast läkarkontakt. När lokalavdelningen av Svensk förening för allmänmedicin (Sfam) i Region Jönköpings län i vintras ville diskutera hur läget ser ut där, fanns inga siffror att tillgå. Så de beslutade sig för att ta fram egna.

– Vi har haft och har en dialog med tjänstemän och politiker kring bemanningsfrågan, och då behöver vi veta hur många vi är. Men vi har inte kunnat få bra statistik som går att förstå. Då föreslogs det att vi som lokalförening tar fram egen statistik, säger Andreas Stomby, distriktsläkare på Råslätts vårdcentral i Jönköping och sekreterare för Sfam i Jönköping.

Andreas Stomby. Foto: Sfam

Ett formulär skickades ut till verksamhetschefer för alla vårdcentraler i regionen med frågor kring hur många ST- och specialistläkare man hade anställda, samt hur mycket kliniskt dessa arbetade. Hyrläkare var inte inräknade.

Redan efter en månad hade man fått svar från alla.

Resultatet visar att det saknas 194 läkare för att regionen ska nå upp till Socialstyrelsen snitt på 1 100 patienter per färdig specialist och 500 per ST-läkare. Ingen av de undersökta vårdcentralerna nådde dit och många av dem, 23 stycken, nådde inte heller upp till regionens eget mål – på 1 500. Enligt Sfam Jönköpings beräkningar innebär det att var tredje invånare i Region Jönköpings län inte kan ha en fast läkare på sin vårdcentral, beräknat på Socialstyrelsens riktlinje.

Resultatet blev en rapport som både tjänstemän och politiker i regionen nu fått ta del av.

– Vår tanke är att det ska ge ett underlag att utgå ifrån, och att det ska kunna vara en startpunkt för att arbeta strukturerat med att öka bemanningen, säger Andreas Stomby.

Han ger inte mycket för regionens egen plan för hur antalet läkare i primärvården ska ökas.

– Vi upplever att regionens planer är fluffiga och diffusa. Man ska stärka primärvården, men hur? Man ska satsa mycket pengar, men hur mycket pengar är mycket pengar. Vi har saknat den konkreta planen.

I slutet av maj ska föreningen träffa politiker och tjänstemän för att diskutera frågan. Förhoppningen är att det ska vara ett steg mot nya sätt att arbeta mot ökad bemanning i primärvården.

– Drivkraften är att försöka skapa en arbetssituation där vi kan göra vårt arbete så bra som möjligt med den kontinuitet som är tanken. Att läkarna känner att man kan göra sitt jobb på ett bra sätt är en viktig faktor för att lyckas rekrytera och öka bemanningen, säger Andreas Stomby.

Om undersökningen

Frågorna skickades ut i december 2023. I slutet av januari 2024 hade verksamhetschefer för 37 verksamheter svarat. Tillsammans har de totalt 346 219 listade patienter, vilket motsvarar 99 procent av regionens invånare.

Verksamhetscheferna ombads att rapportera arbetstid som andel av en heltid. De skulle dra av tid för sysslor som inte kan anses ingå i en vanlig läkartjänst på vårdcentral, samt eventuellt deltidsarbete.

Enligt de rapporterade siffrorna ägnar specialister i allmänmedicin i genomsnitt 80 procent av en heltidstjänst åt kliniskt arbete. ST-läkare i allmänmedicin ägnar 86 procent av en heltidstjänst till kliniskt arbete.