SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog. Foto: Rickard L Eriksson/SKR

2023 var ett svårt ekonomiskt år för regionerna. Inflationen överskuggade mycket, skatteunderlaget var svajigt, och alla stöd från pandemin avvecklades.

– Det är 24 miljarder mindre som regionerna fått i statsbidrag, och då kan det vara svårt att komma ned i kostnadsnivå igen, sa SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog vid en presentation av ekonomirapporten på tisdagen.

Regionerna hade ett budgeterat resultat på -9 miljarder kronor för 2023.

– Så de visste ju redan innan de gick in i 2023 att det här skulle bli tufft, sa Annika Wallenskog.

När man räknar samman året ser man att nettokostnaderna för 2023 blev rejäla, -20 miljarder kronor och således 20 miljarder sämre än önskat. Det är bland annat på grund av höga pensionskostnader. Skatteintäkterna (7 positiva miljarder) och finansnettot (+5 miljarder) blev dock bättre än budgeterat.

Men underskottet i budgeten på -9 miljarder kronor och det faktiska resultatet på -12 miljarder, innebär alltså att regionerna gick 3 miljarder sämre än väntat. I det slutliga resultatet finns orealiserade vinster i börstillgångar, alltså sådant man inte har sålt.

Tittar man framåt finns stora utmaningar, något som förmodligen inte har undgått många. Prognosen för 2024 pekar på att resultatet faller ytterligare – mot -16 miljarder kronor.

– Även om vi räknar med att 2025 blir ett helt fantastiskt år vad gäller både pris- och löneökningar som minskar, och skatteintäkter som ökar väldigt starkt – kommer inte regionerna ovanför nollan ens 2025, trots att man vidtar åtgärder, sa Annika Wallenskog och pekade på ett diagram som visade en topp i pensionskostnaderna och en botten för resultatet 2024.

Enligt en enkät som SKR låtit göra, har 15 av landets 21 regioner ett lägre resultatmål för 2024 än vad de hade för 2023. Två regioner har beslutat om höjd skattesats. Åtta regioner kommer förmodligen att använda resultat­utjämnings­reserv (RUR), något som kommuner och regioner kan bygga upp genom åren. Och tolv regioner uppger att man eventuellt kommer att hänvisa till »synnerliga skäl« för att slippa återställa sitt underskott.

Medan regionerna har mycket röda siffror, har det sett bättre ut för kommunerna. 2023 överträffades budget på +9,5 miljarder kronor, med ett resultat på 25 miljarder. SKR räknar dock med ett svagare 2024, med bara 2 miljarder kronor i samlat överskott.

När SKR gör ett medskick till regeringen, handlar det om att man vill se ett fokus på generella statsbidrag i stället för riktade, att man värdesäkrar dessa bidrag så att de inte halkar efter, samt behovet av finansiering för långsiktiga investeringar.

– Kommuner och regioner behöver långsiktiga planeringsförutsättningar och statens finansiering av välfärden behöver främja detta. Jag ser tyvärr en oroande utveckling med nya uppdrag till sektorn som inte är finansierade, och en detaljstyrning som tyder på en bristande tillit från statens sida. Det är inte en bra utveckling, säger Anders Henriksson, SKR:s ordförande, i ett pressmeddelande.

2022 var regionernas samlade utgifter 430 miljarder kronor.

Ekonomirapporten finns på SKR:s webbplats.