I enkäten, som besvarades av 1 656 läkare på Karolinska universitetssjukhuset, säger runt 70 procent att de helt, delvis eller i låg grad instämmer i påståendet att det finns en tystnadskultur på sjukhuset. Det berättar huvudskyddsombudet Mikael Nilsson för tidningen Sjukhusläkaren.

– Så totalt anser 70 procent av de anställda läkarna att det finns en tystnadskultur på Karolinska i någon form. Det stämmer väl överens med den bild jag som skyddsombud hade redan innan utifrån vad folk har berättat för mig. Vi var ganska säkra på vår sak, säger han till tidningen.

Undersökningen gjordes som en del av en större arbetsmiljöenkät, och med bakgrund av det uppmärksammande avskedandet av profilerade förlossningsläkaren Karin Pettersson.

Svaren skiljer sig mycket mellan olika avdelningar på sjukhuset, säger Mikael Nilsson.

– Vår hypotes är att det är ledarskapet på de olika enheterna som till stor del skapar de här skillnaderna. Detta stämmer även väl överens med de medarbetarundersökningar som gjordes under förra året där man ställde frågor om förtroendet för de olika cheferna.

Läkarna fick också frågor om huruvida de upplevt att de har utsatts för repressalier om de har uttryckt någon form av kritik mot verksamheten.

– Där svarar 22 procent av medarbetarna att de har upplevt att de har behandlats negativt inom sin kliniska tjänst på grund av att de uttryckt kritik. Det är en oroväckande hög siffra! Något som också är otroligt problematiskt är att nästan 40 procent av de fackliga företrädarna har upplevt detta. Att de som ska företräda medarbetare som inte själva vågar eller kan berätta om problem är de som blir utsatta är såklart extra problematiskt, säger Mikael Nilsson till Sjukhusläkaren.

Både politiker inom Region Stockholm och sjukhusledningen har fått ta del av enkätresultatet, berättar han.

Läs även:
»Jag var naiv och trodde att det skulle sluta med en tillsägelse«
Förundersökning inledd – men ingen misstänkt i fallet Karin Pettersson
Ledningen granskas externt efter avskedandet på Karolinska
Mejl från Karolinskas direktör ses som ett hot
V kräver extern granskning om tystnadskultur på Karolinska
Förlossningschef sparkad för grov illojalitet – protester bland personal

Om undersökningen

Frågorna mejlades till samtliga 3 171 anställda läkare på Karolinska sjukhuset utifrån en mejllista från HR-avdelningen. Sammanlagt kom det in 1 858, vilket innebär en svarsfrekvens på 59 procent. Källa: Sjukhusläkaren