Omorganisationen nämns i en kort skrivelse i delårsrapporten för Skaraborgs sjukhus, som presenteras på sjukhusstyrelsens möte i dag.

Skaraborgs sjukhus har under de senaste åren vidtagit flera omfattande åtgärder för att minska kostnaderna för verksamheten. I slutet av förra året stängdes till exempel akutmottagningen på sjukhuset i Lidköping för att koncentrera akutsjukvården till Skövde.

Bedömningen i delårsrapporten är nu att Skaraborgs sjukhus måste spara in ytterligare 350 miljoner kronor under 2025 för att få en ekonomi i balans. För att nå detta föreslås bland annat ytterligare minskning av administrativ personal, halvering av övertid, nedläggning av ytterligare en slutenvårdsavdelning och helt stopp för bemanningspersonal.

Men trots en lång rad förslag på besparingsåtgärder saknas fortfarande 100 miljoner kronor för att nå målet. Det är här omorganisationen kommer in.

»Resterande obalans motsvarar effekthemtagning vid en strukturförändring där all vård i Skaraborg koncentreras till en utbudspunkt. Det motsvarar en minskad kostnad för hyror, städ, tjänsteköp, transporter med mera på motsvarande 100 miljoner kronor«, står det att läsa i delårsrapporten.

Om en sådan besparing blev verklighet skulle det med största sannolikhet betyda att vården flyttas från sjukhusen i Lidköping, Mariestad och Falköping till sjukhuset i Skövde.

Sjukhusstyrelsen ska fatta beslut om att godkänna alternativt inte godkänna delårsrapporten under sitt möte i dag.

Läs mer:
Efter stängningen i Lidköping: larm om läget på akuten i Skövde
Efter nedläggningen i Lidköping: larm om lång väntan på ambulans