Det var vid en presskonferens på måndagen, om de närmaste tre årens budget, som det väntade underskottet offentliggjordes. Där framgick också att de ledande politikerna från Östgötasamverkan- M, KD och L – förväntar sig ett underskott även de närmaste åren, för att sedan kunna redovisa plussiffror 2027.

– Vi kommer att hamna på minussidan de kommande åren, vi bär med oss en tung ryggsäck, sade Marie Morell (M) till Östgöta Correspondenten.

Det nya prognosen är dystrare än tidigare, och regionstyrelseordföranden nämnde dels pensionskostnader, dels att omställningsplanen förskjutits framåt.

I februari i år varslade regionen 900 personer om uppsägning, men efter flera fackliga organisationers protester kommer uppsägningarna att genomföras först i september. Andra åtgärder som regionen beslutat om är anställningsstopp och utfasning av bemanningspersonal. De ekonomiska effekterna dröjer dock.

– Vi har fått en förskjutning i omställningarna och får inte en helårseffekt under 2024, men vi ser att det börjar vända på flera områden. Men det krävs att varslet omsätts. Det kan låta hemskt men det är de kostnaderna vi behöver bli av med för att få ihop ekonomin i slutändan, sade Marie Morell (M).

2023 var underskottet på 1,7 miljarder kronor, och i år räknar alltså regionledningen med ett underskott på drygt 1,4 miljarder kronor, vilket är 800 miljoner kronor mer än vad man budgeterat.

Trots den strama budgeten görs ändå en del satsningar. Enligt den politiska ledningen finns det till exempel pengar avsatta för en satsning på ST-läkare i primärvården och på Linköpings cancercenter de närmaste åren.