I morgon ska styrelsen i Region Uppsala fatta beslut om förslaget att börja finansiera assisterade hemförlossningar. Frågan, som drivits av den röd-gröna majoriteten bestående av C, S, V och MP, har väckt mycket motstånd.

Emilie Orring. Foto: Magnus Laupa

Emelie Orring (M), regionråd och andre vice ordförande i regionstyrelsen, är starkt kritisk till hur förslaget har beretts.

– Det största problemet är att beslutet inte på något sätt är förankrat i verksamheten eller i professionen. Det finns inget patientsäkerhetsperspektiv, ingen konsekvensanalys, ingen tjänsteperson som står som ansvarig för förslaget. Det innebär att det är de politiker som ställer sig bakom som står som ansvariga. Ska man göra förändringar inom hälso- och sjukvården måste det ske tillsammans med professionen, säger hon.

Det finns också frågetecken kring hur ett sådant beslut påverkar den befintliga förlossningsvården, säger Emelie Orring.

– Hur kommer det att påverka bemanningen om man skickar ut erfarna barnmorskor till friska omföderskor? Hur kommer det att påverka kvinnor med komplicerade födslar som inte vill föda hemma? Vi har hittills inte sett någon helhetsstudie som visar det.

Protesterar gör även en grupp överläkare från olika delar av akutsjukvården för barn vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. I ett brev riktat till regionpolitikerna framför de sin oro över ett sådant beslut.

»Vi befarar att ett sådant beslut skulle innebära att barn kommer komma till skada. Att aktivt bidra till etablering av hemförlossningar motverkar de framsteg som åstadkommit inom svensk förlossningsvård och som i dag är en av världens säkraste. Hemförlossning ökar risken för att barnet kommer att drabbas av syrebrist och hjärnskada som kan bli bestående. I värsta fall leder dessa komplikationer till dödsfall«, skriver de tolv överläkarna i brevet som avslutas med en uppmaning till politikerna att bordlägga ärendet för att i stället fortsätta arbeta för en förlossningsvård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

En av läkarna bakom brevet är Pelle Nilsson, överläkare och ansvarig för barnneurologin på Akademiska sjukhuset. Han säger till P4 Uppland:

– De som väljer hemförlossning tror jag faktiskt inte vet vad det innebär om det inte går bra.

Unn Harsem. Foto: Region Uppsala

Unn Harsem (C), regionråd och vice ordförande för regionstyrelsen, säger att hon välkomnar läkarnas brev.

– Det är helt rätt sak att göra. Nu vet vi vilka risker de ser, och det betyder att vi kan omhänderta dem. Jag garanterar att alla delar av relevant profession kommer att få vara delaktiga i att utveckla säkra rutiner.

Givet all kritik, varför är detta en så viktig fråga att driva?

– Det är en viktig systemfråga. Vi kan se att kvinnor föder barn hemma runt om i Sverige och Uppsala län, vilket man har all rätt till. Vi har sett vid stora studier att för att man ska ha goda resultat vid hemförlossningar, ska den vårdnivån vara integrerad i hälso- och sjukvårdssystemet. Eftersom det inte är det i dag utsätts kvinnor och barn för onödiga risker, säger Unn Harsem.

Hon håller inte med Emelie Orring om att förslaget har beretts på ett felaktigt sätt, och hänvisar till att förslaget är att finansierade hemförlossningar ska införas senast 2026.

– Det är inte så att vi kommer att besluta om att införa det här med start i morgon. Det är ett och ett halvt år där vi har tid att förbereda och säkerställa att det blir på ett bra sätt.

På frågan om hur beslutet kan komma att påverka bemanningen inom den befintliga förlossningsvården svarar Unn Harsem:

– Det är en risk som man ser som vi måste titta på. Vi kan inte lämna en underbemannad förlossningsavdelning med de sjukaste patienterna för att skicka ut barnmorskor till de friskaste. Vi tror att det egentligen inte är brist på barnmorskor i landet, men att det är brist inom förlossningsområdet. Vi tror att vi kommer att kunna locka till oss fler barnmorskor om vi kan erbjuda fler typer av arbetssätt och arbetsmiljöer.

I dag mottog regionpolitikerna även en skrivelse från en grupp forskande barnmorskor »med Uppsala-anknytning«, som svar på läkarnas protestbrev.

»Gravida föder i hemmet redan i dag. Tyvärr råder brist på organisation och samarbete med övrig förlossningsvård, vilket leder till att dessa gravida får sämre förutsättningar än vad de hade kunnat få. Det har skett flertalet dödsfall vid födslar utanför sjukhus, vilka eventuellt hade kunnat undvikas om det funnits goda rutiner och ett tätt samarbete med slutenvården. Evidensen visar tydligt att en god organisation leder till säkrare hemfödslar«, skriver de sju barnmorskor som undertecknat brevet.

Enligt förslaget som ska behandlas på regionstyrelsens möte i morgon, ska regionfinansierade hemförlossningar enbart erbjudas gravida med okomplicerade graviditeter som fött barn tidigare.