– Regeringen ser flera tecken på att hälso- och sjukvårdens kapacitet inte är anpassad efter dagens behov. Vi behöver öka vårdkapaciteten och bygga ut primärvården, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i ett pressmeddelande.

Regeringen ger därför Socialstyrelsen två nya uppdrag som ska öka vårdens tillgänglighet, meddelar Socialdepartementet.

Det ena uppdraget ska öka vårdens kapacitet. Socialstyrelsen ska bland annat stödja regionerna att uppnå nationella riktvärden för vårdplatser och beläggningsgrad, följa upp antalet vårdplatser och väntetider och följa behovet av personal.

Detta uppdrag ersätter två äldre uppdrag hos Socialstyrelsen om att dels följa upp och föra dialog om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet, dels stödja och stärka regionernas produktions- och kapacitetsplanering.

I det andra nya uppdraget ska Socialstyrelsen följa upp överenskommelser som gjorts mellan staten och SKR för att öka vårdens tillgänglighet. Det gäller områden som kompetensförsörjning, vårdplatser, överbeläggningar och förvaltning av register, där Socialstyrelsen ska ge förslag på vilka åtgärder staten kan använda när regionerna inte genomfört de insatser man kommit överens om.