Det pågående utbrottet av mpox, som tidigare kallades apkoppor, utreds av sjukvården och den regionala smittskyddsenheten i Stockholm, med stöd av Folkhälsomyndigheten.

Det är främst män som har sex med män som har drabbats. Den som kan ha blivit utsatt för risk för mpox bör snarast kontakta sjukvården för rådgivning, eventuell provtagning och vaccination, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Vården bör vara uppmärksam på mpox och personer med hög risk bör vidta lämpliga åtgärder för att minska smittrisken, säger Magnus Gisslén, statsepidemiolog, i ett uttalande på myndighetens webbplats.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination för män som har sex med män med ökad risk för mpox samt för transpersoner som har sex med män, med ökad risk för mpox. Vaccination rekommenderas också för personer som har sex med män mot ersättning.

– Vaccinet minskar avsevärt både risken för att bli smittad och risken för allvarlig sjukdom, men vaccination ger inte fullständigt skydd, och det är viktigt att känna till att en viss smittrisk kvarstår även efter att man blivit vaccinerad, säger Magnus Gisslén.

Mpox

Typiska symtom på mpox är blåsor eller sår som kan sitta var som helst på kroppen, men oftast sitter de på händer och fötter, ansikte, i och runt munnen, könsorganen och analöppningen. Tiden från att man blir smittad till att man blir sjuk (inkubationstiden) är vanligtvis 6–13 dagar.

Mpox smittar framför allt vid nära fysisk kontakt med en person som är infekterad. Fysiska kontakter, som sexuella kontakter eller andra nära hudkontakter med en smittsam person som har blåsor, utgör en särskilt hög risk. Att undvika nära hudkontakter, särskilt nya sexuella kontakter, vid symtom på mpox minskar risken för att smitta andra.

Sjukdomen kan orsaka mycket smärta och obehag, men läker i regel ut av sig självt inom två till fyra veckor. Det förekommer att personer med mpox behöver läggas in på sjukhus. I sällsynta fall kan sjukdomen leda till komplikationer, och i undantagsfall orsaka dödsfall.

Källa: Folkhälsomyndigheten