Som Läkartidningen tidigare skrivit om beslutade Region Norrbotten i våras om att under sommaren tillfälligt flytta fem allmänmedicinska vårdplatser från Jokkmokks hälsocentral samt under samma period dra ner på jouröppettiderna på hälsocentralen. Protesterna mot beslutet har varit kraftiga, både från allmänheten och från läkarhåll.

I går meddelade Region Norrbotten att man delvis backar, och utökar öppettiderna för jouren på hälsocentralen jämfört med tidigare besked. Det handlar dock bara om några timmar mer per dag. Sena kvällar och nätter kommer jouren fortfarande att hållas stängt, och de allmänmedicinska vårdplatserna berörs inte alls.

Beskedet väckte ytterligare protester i Jokkmokk. I går reste två busslaster med demonstranter till regionstyrelsens möte i Luleå för att protestera.

Även läkarna på hälsocentralen är kritiska.

– Hälsocentralen och med detta akutmottagningen är likväl stängd en stor del av dygnet, elva timmar närmare bestämt. Vår så kallade obs-avdelning, de allmänmedicinska vårdplatserna, förblir också stängd. Denna minimala ökning av öppettider löser inte problemet att lämna en till ytan stor kommun utan sjukvård stora delar av dygnet, säger Markus Beland, distriktsläkare och medicinskt ledningsansvarig på hälsocentralen i Jokkmokk.

Hans kollega distriktsläkare Eleonor Blind instämmer:

– Det har hela tiden handlat om de allmänmedicinska vårdplatserna, inte om tre timmar längre öppettiderna på jouren.

Även Norrbottens läkarförenings ordförande Jenny Hedgren Rönnlund säger att jourens öppettider inte är det största problemet med sommarens neddragningar i Jokkmokk.

– Det som är knäckfrågan är de stängda vårdplatserna, och att behöva transportera patienter långt.

Bakgrunden till sommarens neddragningar är enligt regionen svårighet att bemanna, framför allt på sjuksköterskesidan. Detta delvis på grund av att man beslutat att dra ner på mängden inhyrd personal.

Läs mer:
Beslut om sommarstängda vårdplatser väcker oro i Jokkmokk 
Läkare i Jokkmokk om stängda vårdplatser: »Det är inhumant«