Minna Johansson, specialist i allmänmedicin och forskare vid Göteborgs universitet. Foto: Privat.

Föreningens motivering lyder: »Minna Johansson, specialistläkare i allmänmedicin och forskare vid Göteborgs universitet, är en allmänmedicinsk förebild i sitt arbete för att skapa en hållbar primärvård där vi på sann evidensbaserad grund väljer de åtgärder som verkligen är till nytta för våra patienter.  Hennes arbete främjar i högsta grad bilden som allmänheten har av allmänmedicin i allmänhet och specialisterna i allmänmedicin i synnerhet.«

Hon kunde dock inte närvara på DLF:s fullmäktigemöte då arbete på vårdcentralen kallade »men hon skulle få en bukett av sin chef« sades det efter att motiveringen lästes upp.

Det är inte första gången som Minna Johansson prisas för sitt arbete och engagemang. I fjol ansåg även Svensk förening för allmänmedicin (Sfam) att hon hade gjort stora insatser eftersom hon fick utmärkelsen »Årets lejon«.

Förra årets »allmänläkarvän« tilldelades Maria Hilberth, enhetschef vid Socialstyrelsen, då hon lyckats stärka allmänmedicinens roll i samhället. Detta genom att ha arbetat fram Socialstyrelsens riktvärde på 1 100 listade patienter per specialist i allmänmedicin.

Årets allmänläkarvän är ett hederspris som ges till en person »som genom sitt agerande och renommé stärker bilden av svensk primärvård och allmänmedicin«.