De senaste veckorna har larmen inifrån Region Västernorrlands sjukvård duggat tätt. Nyligen varnade till exempel läkare inom traumavården på Sundsvalls sjukhus för att patienter kan komma att dö under sommaren, eftersom vårdkapaciteten är så kraftigt begränsad.

Så sent som i går gick Roger Westerlund, områdesdirektör för närsjukhusområde söder, ut i P4 Västernorrland och bad folk i regionen att undvika att skada sig i sommar.

– Ge er inte ut i mountainbikespåret och cykla downhill, det underlättar att ni inte kommer till sjukhus, naturligtvis, sade han och lade till att han skojade lite, men också menade allvar.

Allvarligast var kanske ändå att hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Strandberg i en intervju med P4 Västernorrland nyligen medgav att hon i nuläget inte kan garantera en patientsäker vård i Västernorrland i sommar.

Ville Sjögren Foto: Privat

– Att hon säger det, det är extremt allvarligt. Det visar hur allvarlig den här situationen är, säger Ville Sjögren, överläkare på Sundsvalls sjukhus och ordförande för Medelpads läkarförening, till Läkartidningen.

Han är rejält bekymrad.

– Det finns en stor oro för att inte kunna ge den vård som man normalt ger, en vård som vi vet minskar risken för död eller handikapp. Det finns ganska mycket frustration, för det här är inte en situation som varit okänd, säger Ville Sjögren.

Huvudproblemet är densamma som på många håll i norra Sverige: brist på framför allt sjuksköterskor. Orsaken är en kombination av flera saker, säger Caroline Herlin, områdesdirektör för länssjukvårdsområde somatik i Region Västernorrland.

– Vi kommer från otroligt tuffa år med covid. Vården är trött. Sedan kom nya arbetstidslagen, som i sig är bra, men som blev svår för oss. Sedan kom det nationella hyravtalet, som i sig är jättebra, men som får stora konsekvenser för oss som har varit extremt hyrberoende. Sedan kom Vårdförbundets konflikt, med stopp för nyanställningar och övertid. Det är många saker som har påverkat oss och bidragit till den situation vi har i dag.

Caroline Herlin. Foto: Anneli Egland

Sommaren ställer allt på sin spets. I helgen, den 1 juni, går det nuvarande hyravtalet ut. Region Västernorrland har bara fått in en bråkdel av den bemanningspersonal man egentligen har behov av.

– Vi arbetar varje dag just nu för att få in personal. Förhoppningen är att det ska droppa in några fler. Vi sätter patientsäkerheten främst och att ge vård till de mest behövande, säger Caroline Herlin.

Den anställda personalen kan se fram emot flyttade semestrar, och i går meddelade hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Strandberg att viss personal kan komma att behöva flyttas mellan verksamheter under sommaren.

– Personalen vid de här allra mest belastade verksamheterna har redan sträckt sig långt genom att skjuta upp semestrar och anpassa schemaläggningen. Jag förstår att det kommer att bli tufft för all personal som berörs men nu behöver vi hjälpas åt. Vi måste lösa bemanningen vid de här verksamheterna som bedriver akut och kritisk vård, sade hon i ett uttalande där det också meddelades att en planerad neddragning av kirurgin vid sjukhuset i Sollefteå förlängs till 8-12 veckor, i stället för 4 som planerat.

Syftet: att kunna flytta personal till andra, akuta delar av verksamheten.

Men trots åtgärderna ser situationen svår ut. Det handlar framför allt om vissa verksamheter vid Sundsvalls sjukhus, bland annat kardiologin, strokeavdelningen och akutmottagningen.

Effekten är kraftigt neddragna vårdplatser – och vårdransonering. Regionen använder sig av Socialstyrelsens beredskapsdokument »Vårdens prioriteringar i krig och fredstida katastrofer«, som bland annat hanterar hur vårdpersonal ska prioritera patienter och ransonera vård. Här finns också kunskapsstöd för hur man som arbetsgivare stöttar personal som utsätts för svår etisk stress när man tvingas välja mellan patienter.

Pia Lundin. Foto: Susanne Lindholm

Det här gör Pia Lundin från Sjukvårdspartiet, oppositionsregionråd och andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, mycket upprörd.

– Man kan inte betrakta sommaren som en katastrof, en olycka, där man inte har möjlighet att ta hand om alla skadade. Snälla rara! Prognosen för bemanningssituationen är skrämmande med starkt reducerade vårdplatser och tvångsförflyttningar av personal. Det första kommer att ge upphov till dödsfall och fördröjd behandling som ger konsekvenser för patienterna. Det andra kommer att medföra att fler säger upp sig.

I stället för att fokusera på problemen med hyrpersonal, hade Pia Lundin velat se satsningar på regionens egen personal.

– Man har fokuserat så mycket på att att minska hyrpersonalen, i stället för att se vad man kan göra för att öka attraktiviteten för den egna personalen och vara glada att det finns hyrpersonal för att täcka upp behoven.

Pia Lundin tycker också att regionen kunde ha gjort mer för att förbereda sig inför en sommar som alla visste skulle bli tuff, framför allt med tanke på det nya nationella hyravtalet. Hon tar Region Norrbotten som exempel.

– Där planerade man i stället för den här bakvända kullerbyttan. Redan i augusti i fjol gick man ut och meddelade att man dubblerar ob:et för all personal, införde det i september och införde den nya modellen i november.

Viktoria Jansson. Foto: Anneli Egland

Viktoria Jansson (M), regionråd och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, säger att man visst arbetar för att bli en attraktivare arbetsgivare.

– Vi har många olika insatser på verksamhetsnivå och sådant vi kan göra på politisk nivå. Vi har höjt friskvårdsbidraget, rekryteringsersättning, kompetensutveckling med bibehållen lön bland annat. Parallellt som vi arbetar med att göra det mindre förmånligt att vara stafettanställd.

Hon säger att det uppstått ett moment 22 i regionen, där arbetsmiljön främst härleds till regionens höga beroende av inhyrd personal.

– Vi behöver på alla sätt en bra arbetsmiljö, ett bra erbjudande. Men när man frågar våra anställda i dag vad de behöver för att få en bättre arbetsmiljö, så är det framför allt fler fast anställda kollegor.

Tillbaka till sommaren. I går sade regiondirektör Åsa Bellander till Sundsvalls Tidning att man nu överväger att gå upp i förstärkningsläge från och med måndag, 3 juni. Det är den näst högsta beredskapsläget som en verksamhet kan sättas i.

Ville Sjögren, ordförande för Medelpads läkarförening, tycker att åtgärder dröjt alldeles för länge.

– Känslan är att vi ska vänta och se om det kommer snö i vinter. Varför agerade man inte tidigare när man förstod att den här sommaren kommer att bli den värsta? Patienterna kommer att komma, de kommer att vara någonstans, men de kan inte räkna med att få den vård de borde få.

Det är viktigt att allmänheten förstår läget, säger Ville Sjögren. Han tror att det är samma känsla som fått en rad läkare inifrån Västernorrlands sjukvård att gå ut i media och larma.

– Man förstår att det kommer att bli en jobbig sommar för dem som jobbar i patientmöte. Frustrationen hos patienter och anhöriga kommer att vara hög. Det känns ruttet att man från regionens sida inte gått ut och sagt hur läget är, annat än på en direkt fråga. Förutom att man inte räcker till och ska tänja sig, så ska man också ta emot folks oro, frustration och ilska.

Samtidigt vill han inte landa i att allt är nattsvart.

– Det känns ganska risigt just nu, men man kan inte bara se det usla. Det kommer en höst också, då får vi ta hand om våra patienter och göra det ännu bättre.

Läs mer:
Larm: Kaossommar väntar sjukvården i Västernorrland
Stopp vid nyanställningar, inköp och investeringar i Västernorrland
»Västernorrland är kanske den region som har det allra värst«
Ivo hotar Västernorrland med 15 miljoner i vite för vårdplatsbrist
Svåraste platssituationen någonsin i Västernorrland: »Nästan makabert«
Stor politisk oenighet om lönesatsningar i Västernorrland