Sedan strax före jul har det stått klart att Region Värmland måste dra åt svångremmen ordentligt för att få ordning på ekonomin. Då talades det om att personalkostnaderna behövde minska med motsvarande 750 anställda. Efter att extra statliga medel skjutits till är siffran i dag lägre: kostnader för motsvarande 500 anställda behöver nu bantas. Många av tjänsterna försvinner i och med regionens anställningsstopp, som gör att luckorna som uppstår när medarbetare slutar eller går i pension inte fylls. Men dessa åtgärder räcker inte för att pressa ner personalkostnaderna med motsvarande 500 tjänster.

– Vi kommer att lägga ett varsel på hundra tjänster, säger Peter Bäckstrand i ett pressmeddelande.

Han uppger att både administratörer och handläggare samt övriga medarbetare kommer att beröras av varslet. Exakt vilka som ingår i gruppen »övriga medarbetare« framgår inte av pressmeddelandet. Regionstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S) har dock tidigare sagt till P4 Värmland att det skulle kunna gälla även läkare och sjuksköterskor.

I mitten eller slutet av juni kan drabbade medarbetare vänta sig att få besked, tror Peter Bäckstrand.

Läs också:
Nästa steg i neddragningarna i Värmland: 370 tjänster ska bort
Värmland presenterar de första 130 av 750 tjänsterna som ska bort
Beslut fattat i Region Värmland: neddragning med 750 anställda