Redan i Tidöavtalet stod det klart att regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna ville se över vårdgarantin, med väsentligt kortare tidsramar än i dag. I maj meddelade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) att en utredning i frågan skulle tillsättas. Vem som skulle leda den har dock varit oklart. Nu är det bestämt att det blir läkaren och den tidigare utredaren Anna Nergårdh som håller i rodret, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Förutom att den nya vårdgarantin inom specialiserad vård ska få snävare tidsramar ska den utgå från patientens behov. Patienter ska också tidigare än i dag ha möjlighet att få vård hos en annan vårdgivare utanför den egna regionen, utan extra kostnad för patienten.

För de fall där vårdgarantin inte uppfylls får Anna Nergårdh också i uppdrag att analysera och lämna förslag på åtgärder som de olika tillsynsmyndigheterna kan vidta mot huvudmännen. Det får dock inte innebära vare sig ekonomiska sanktioner mot regionen eller kostnader för patienten.

I hennes uppdrag ingår också bland annat att komma med förslag på hur patienter i den specialiserade vården kan få fast läkarkontakt.

Redan i Anna Nergårdhs förra utredning om en samordnad utveckling för en god och nära vård från 2017 fanns ett resonemang om att genomlysa vårdgarantin, skriver Dagens Medicin.

– Nu får den här utredningen möjlighet att göra det. Det är ett jättesvårt uppdrag så jag är ödmjuk inför uppgiften, men det ska bli kul och spännande, säger Anna Nergårdh till tidningen.

Uppdraget ska slutredovisas i maj 2026.

Läs också:
Läkarförbundets ordförande: Det krävs mer för att korta vårdköerna
Regeringen utreder stärkt vårdgaranti inom specialistvården