En visselblåsarutredning visade att många patienter plockats bort från återbesökslistan vid en klinik på Sundsvalls sjukhus. Efter en extern journalgranskning visade det sig att över 80 patienter avbokats från läkarordinerade återbesök i februari i fjol, skriver Sundsvalls Tidning (ST). Avbokningarna ska ha gjorts utan dialog med ordinarie läkare och utan journalanteckning om orsak.

Ärendet med klinikchefen, som är sjuksköterska, har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg.

– Det är anmärkningsvärt om en läkarbedömning överprövas av någon som inte har läkarlegitimation. Det är lagstridigt, säger Ville Sjögren, ordförande i Medelpads läkarförening, till ST.

Regionens rapport visade att 16 av patienterna behövde tas in för återbesök skyndsamt.

ST har sökt klinikchefen i fråga, samt områdesdirektör länssjukvårdsområde somatik och dennes ersättare, utan att få svar. Sistnämnda har hänvisat till sjukvårdsdirektören, som är på semester.

Klinikchefen har framfört att rutin för avbokning följts. Men en utredning konstaterar också att ingen rutin fanns förrän den 23 februari det året, och att det var klinikchefen som upprättade rutinen utan granskning av medicinskt sakkunnig.