Av de nära 14 000 klagomålen på primärvården som kom in till Patientnämnderna (Pan) och Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) 2023, handlade 16 procent om tillgänglighet och vårdansvar.

Drygt 1 460 handlade om tillgänglighet, oftast om att det var svårt att få kontakt med sin vårdcentral. Patienter uppger till exempel att de försökt ringa i dagar, kanske till och med veckor, för att få en tid. Klagomålen handlade också om lång väntetid till ett besök, och att vården inte kontaktat patienterna om provsvar och behandlingsplaner.

Digital vård lyfts ibland som en lösning på tillgänglighetsproblematiken. Men Ivo konstaterar också att digitaliseringen medför förväntningar på patienter att vara mer aktiva i kontakten med vården. Bland klagomålen lyfts att digitaliseringen skapar avstånd mellan vården och vissa patientgrupper.

Drygt 750 klagomål rörde också vårdansvar. Merparten av dessa handlade om avsaknaden av en fast läkarkontakt eller vårdplan, eller samverkan mellan olika vårdenheter. Avsaknaden av en fast läkarkontakt uppges ibland skapa en otrygghet, och många patienter känner en oro för att ingen i sjukvården tar ansvar för dem.

– Primärvården är basen i vårt sjukvårdssystem och ska ta ansvar för patientens väg genom vården. Det är tydligt att det är en bra bit kvar för att åstadkomma en god och nära vård för patienterna säger Daniel Lilja, avdelningschef på Ivo, i ett pressmeddelande.

Iakttagelserna från Ivo och Pan finns här.