DO bedömer att patienten diskriminerats då åtgärder för tillgänglighet inte vidtagits av regionen. Kvinnan har inte fått tillgång till vård på samma villkor som personer utan funktionsnedsättning.

– Möjligheten att kommunicera obehindrat vid vårdkontakter, särskilt vid allvarlig sjukdom, är oerhört viktigt för individer och för vårdens kvalitet. I det här fallet har patienten missgynnats genom att inte få vård på jämförbara villkor, vilket orsakat obehag och kunnat få allvarliga konsekvenser. Ett vårdbesök är en situation då en person är helt beroende av att vården möjliggör kommunikation, säger Vanessa Grapenstedt, jurist på DO, enligt ett pressmeddelande.

DO begär att regionen ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.