I dag erbjuds kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus (HPV) till flickor och pojkar födda 2009 och senare. Folkhälsomyndigheten (FHM) anser nu att även fler grupper bör omfattas av organiserad och kostnadsfri HPV-vaccination. Det handlar bland annat om transpersoner och män som har sex med män, ibland kallade MSM.

– Vi ser en tydligt ökad risk för att MSM och personer som lever med hiv drabbas av HPV-orsakad cancer. Det finns även en ökad risk för transpersoner. Därför är det särskilt viktigt att nå dessa grupper med vaccination, och att göra det så tidigt som möjligt för att uppnå bäst effekt, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén i ett uttalande.

Även pojkar och unga män upp till 26 år bör omfattas, skriver FHM, och menar att studier visar att hälsoeffekten av en sådan vaccination är osäker i äldre åldersgrupper.

Det är på regeringens uppdrag som Folkhälsomyndigheten utrett frågan. Myndigheten arbetar nu med rekommendationer i linje med slutsatserna, som preliminärt kan komma att publiceras i höst.

Läs mer:
HPV-vaccin till fler ska utredas