– Bakterier med ESBL-CARBA kan ge allvarliga och svårbehandlade infektioner som kan bli ett stort problem i känsliga patientgrupper, som tidigt födda barn och andra med nedsatt infektionsförsvar. Därför är den ökning som tog fart 2022 och som vi ser fortsätta särskilt allvarlig, säger Olle Aspevall, överläkare och sakkunnig utredare på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Enligt Folkhälsomyndigheten är dock att möjligheterna goda att förhindra ytterligare spridning av ESBL-CARBA. Som positivt exempel lyfts det förebyggande arbetet mot spridning av vankomycinresistenta enterokocker. Antalet fall av dessa har minskat under 2023. 

Totalt steg antibiotikaförsäljningen av humanläkemedel i Sverige med 7,3 procent under 2023, jämfört med 2022. Inom öppenvården bidrog en ökad förskrivning av luftvägsantibiotika till barn till ökningen.