De senaste åren har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, dykt djupt ner i frågan om vårdplatsbrist på landets akutsjukhus. Den stora tillsynen på totalt 27 sjukhus (samtliga universitetssjukhus samt minst ett sjukhus per region) resulterade i hårda omdömen i en delrapport i januari förra året. Inte ett enda sjukhus undgick kritik och patientsäkerheten ansågs hotad. Det fanns utbredda problem med överbeläggningar och utlokaliseringar, liksom dygnslånga väntetider på akutmottagningar och patienter som blev utan mat eller läkemedel.

När Ivo nu har lämnat sin slutrapport konstaterar myndigheten att mycket har gjorts – men att ännu mer kvarstår.

– Efter två års tillsyn kan vi se att viktiga initiativ till förbättringar har tagits och i vissa fall genomförts. Däremot har det inte skett någon tydlig förbättring av den allvarliga situation och de grundläggande problem som motiverade tillsynen från första början. Ivo bedömer därmed att påvisade brister och risker för patientsäkerheten i allt väsentligt kvarstår, säger avdelningschef Peder Carlsson, som ansvarar för den nationella sjukhustillsynen, i ett pressmeddelande.

Det råder fortfarande brist på vårdplatser, samtidigt som en majoritet av de granskade sjukhusen har haft en genomsnittlig beläggningsgrad på över 95 procent. »Det innebär små marginaler att kunna hantera förändringar av inflödet och är enligt forskningen direkt patientfarligt«, skriver myndigheten i rapporten.

För 10 av de 27 granskade sjukhusen är situationen så allvarlig att tillsynen fortsätter.

Ivos generaldirektör har flera gånger tryckt på att man vill använda alla verktyg som står till buds, däribland möjligheten till vite, för att komma till rätta med vårdplatsbristen. Hittills har myndigheten kommit med flera vitesförelägganden kopplade till tillsynen, men domstolarna har inte varit helt med på noterna. Exempelvis krävdes Region Uppsala på ett 20-miljonersvite för vårdplatsbristen på Akademiska sjukhuset, men Ivo fick nobben av kammarrätten. Även om rätten ansåg att Ivo haft grund för att förelägga regionen att vidta åtgärder utifrån patientsäkerheten går det inte att kräva ett specifikt antal vårdplatser, menade man. Även Sunderby sjukhus slapp betala sitt miljonvite eftersom rätten ansåg föreläggandet för otydligt formulerat. När det gäller Sundsvalls sjukhus, det tredje sjukhus som krävts på miljonbelopp för vårdplatsbrist, pågår ärendet fortfarande.

De juridiska bakslagen verkar dock inte ha fått myndigheten på andra tankar.

»I den fortsatta tillsynen för berörda sjukhus avser Ivo fortsätta att tillämpa de beslut om sanktioner som tillsynen så kräver. Vård som inte kan garantera patientsäkerheten kan inte tillåtas fortgå. Fortsatt vägledning från domstolarna är angeläget«, skriver Ivo i slutrapporten.

Läkartidningen söker Peder Carlsson för en intervju.

Läs också:
Fortsatt vårdplatsbrist på merparten av sjukhusen efter Ivos granskning
»Minskningen av vårdplatser har gått för långt« – Ivo kritiserar samtliga sjukhus
Bristen på vårdplatser kvarstår vid uppföljningar – Ivo flaggar för viten
Ivo: Fortfarande allvarliga brister på Astrid Lindgrens barnsjukhus
Ivo avslutar tillsynen i Östersund – mer tid behövs för att nå hela vägen

Här fortsätter Ivos tillsyn

Norrlands universitetssjukhus, Region Västerbotten
Helsingborgs lasarett, Region Skåne
Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, Västra Götalandsregionen
Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Västra Götalandsregionen
Universitetssjukhuset i Linköping, Region Östergötland
Skånes universitetssjukhus i Malmö, Region Skåne
Skånes universitetssjukhus i Lund, Region Skåne
Sunderby sjukhus, Region Norrbotten
Sundsvalls sjukhus, Region Västernorrland
Akademiska sjukhuset, Region Uppsala