I början av 2022 begärde Jämtlands läns läkarförening förhandling med Region Jämtland Härjedalen. Ämnet för förhandlingarna var de långvariga felaktigheter som Jämtlands läns läkarförening uppdagat i de regionanställda läkarnas ersättningar och arbetstider, vilket Läkartidningen tidigare skrivit om.

I januari i år var förhandlingarna klara. Resultatet blev en rättningsplan där regionen åtog sig att ersätta läkarna för alla felaktigheter sedan 2012 som går att spåra, med både ränta och skadestånd.

Annika Östling. Foto: Sandra Lee Pettersson

Målet då var att bli klara med rättningarna innan sommaren, en plan som kommit helt på skam, säger läkarföreningens ordförande Annika Östling.

– Det har varit ett större jobb än vad arbetsgivaren hade tänkt sig. Det har faktiskt varit så omfattande att arbetsgivaren fått anställa extra personal på löneservice för att arbeta med det.

Hittills har man betalat ut ersättning för utebliven ob-ersättning plus dröjsmålsränta. Enligt Annika Östling rör det sig om runt 100 000 kronor, motsvarande 700 pass, bara för läkare på Östersunds sjukhus. En annan arbetsplats i regionen där många läkare nu fått ersättning för utebliven ob är Åre hälsocentral.

– Här har vi sett att arbete mellan 19-20 på vardagar inte genererat ob-ersättning, i alla fall sedan 2012, säger Annika Östling.

Åre hälsocentral har stor personalomsättning med många säsongande läkare, vilket gör att många som nu får ersättning inte längre bor kvar i regionen. Eftersom läkarföreningen bara får information om de läkare som i dag arbetar kvar inom regionen och är medlemmar i föreningen, finns det alltså många som kan vara ovetande om att varför de fått en extraslant utbetald de senaste månaderna, säger Annika Östling.

Därför vill hon göra en efterlysning av alla läkare som arbetat på Åre hälsocentral någon gång sedan 2012.

– Jag vill uppmana alla som arbetat i Åre sedan 2012 att vara observanta på om de får pengar utbetald från någon okänd alternativt från Region Jämtland Härjedalen.

Anledningen till det är att det även finns möjlighet för den som drabbats av felaktigheterna att begära skadestånd från regionen: 3 000 kronor per år som man varit drabbad. Det måste man dock göra själv, säger Annika Östling och uppmanar läkare som känner sig träffade att gå in på Jämtlands läns läkarförenings hemsida.

– Där finns all information om hur man går till väga för att söka skadeståndet.

Just nu pågår också den del av rättningen som väntas generera en hel del pengar: den som rör narkosläkares bundenhet vid primärjour. Där har regionen tagit fram en schablonersättning som samtliga läkare som har ingått i jourlinjen mellan 2012 och 2022 får dela på. Summan som ska delas på motsvarar 402 timmar per år, och fördelningen kommer att innebära att vissa kommer att få mer pengar än man borde och andra mindre, eftersom underlag saknas.

Annika Östling säger att det finns möjlighet för den som har kvar gamla kalendrar eller pappersscheman att visa hur mycket jour man arbetat, och på så sätt ha möjlighet att få en ännu högre summa än den erbjudna. Regionen har nyligen skickat ut ett avtalsförslag till var och en av de drabbade läkarna, som själva måste göra överenskommelsen.

Kvar att rätta är felaktiga ersättningar för arbete under fredagkvällar på vissa arbetsplatser samt utebliven sjuklön under schemalagd jour och beredskap. Under sommaren kommer arbetet dock att ligga nere, säger Annika Östling.

– Det är mycket arbete, men förhoppningsvis åstadkommer vi förbättringar för framtiden. En lärdom är att vi som individer också har ett ansvar att läsa våra lönespecifikationer och registrera vår arbetade tid.

Region Jämtland Härjedalen har gått med på att betala 240 000 kronor i skadestånd till Jämtlands läns läkarförening.

Läs mer:
Regionen om felaktigheterna: »Inte haft koll på administrationen«
Fel i läkarnas ersättningar i ett decennium – nu betalar regionen