Det har stormat vilt kring Karolinska universitetssjukhuset ända sedan förlossningschefen Karin Pettersson avskedades i våras, bland annat för att inte ha rapporterat in bisysslor korrekt. Demonstrationer för att Karin Pettersson ska få tillbaka sin tjänst pågår alltjämt och avgångskrav har riktats mot den tidigare tillförordnade temachefen för kvinnohälsa och hälsoprofessioner, Per Mattsson, som var den som skrev under hennes avskedande. Enligt uppgifter till Läkartidningen ryktas det nu om att Per Mattsson ska bli av med sitt chefsförordnande för tema hjärta, kärl och neuro (HKN).

Samtidigt vill röster som tidigare inte hörts plötsligt komma fram. Exempelvis får Per Mattsson nu stöd av temats samverkansgrupp, däribland läkarföreningens representant. I ett mejl till bland andra den tillförordnade sjukhusdirektören Patrik Rossi och styrelseordföranden Göran Stiernstedt beskriver representanten hur samverkansmötena präglas av konstruktiva diskussioner och en respektfull ton från Per Mattsson. »Det vore alltså olyckligt och sorgesamt om inte Per Mattsson skulle leda temats tvärprofessionella samverkansarbete och våra möten i fortsättningen«.

Även i en anmälan i sjukhusets visselblåsarsystem får han stöd av en anonym person. Enligt anmälan har flera verksamhetschefer inom HKN träffat Patrik Rossi och Göran Stiernstedt med anledning av ryktena. »Det som oroar mig oerhört efter mötet med styrelseordförande Göran Stiernstedt är att han uttryckte att även om man som chef (Per Mattsson i det här fallet) följer de juridiska processerna så kan konsekvenserna bli av den karaktär att man kan bli av med sitt jobb som chef. Det finns alltså oskrivna regler som vi som chefer inte känner till«, skriver anmälaren. Som chef får man inte heller den uppbackning som behövs vid svåra personalärenden. I stället riskerar man själv att hamna i skottgluggen, något som leder till en växande tystnadskultur, enligt visselblåsaren.

När Läkartidningen når Göran Stiernstedt säger han att han inte kan yttra sig om Per Mattssons framtid på Karolinska, och att det i första hand är sjukhusdirektören som avgör den frågan. Göran Stiernstedt har själv »absolut inte« drivit att Per Mattsson ska bli av med sitt chefsförordnande, säger han.

Göran Stiernstedt. Foto: Stefan Zimmerman/KI.

Stämmer det att du har sagt att även om man som chef följer de juridiska processerna är det ändå inte givet att man kan vara kvar som chef?

– Jag träffade ett antal individer från hjärta, kärl, neuro och de försvarade Per Mattsson. Jag tyckte att det var viktigt att lyssna på det, då jag tidigare har lyssnat på personer som vill ha bort honom. Jag vill höra båda sidor. Och jag kan säkert ha sagt något liknande. Jag står för att det inte bara handlar om juridik.

Kan du utveckla det resonemanget?

– Din ställning som chef handlar ju om väldigt många olika faktorer. Det är väl aldrig så att ens lämplighet som chef bara handlar om juridik.

Enligt visselblåsaren finns det nu ett antal personalärenden som ingen vågar ta i, eftersom man som chef inte kan räkna med att få uppbackning utan i stället själv råkar illa ut. Vad tänker du om det?

– Jag tycker att det låter som nonsens.

Ni satsar ju stort på den här handlingsplanen mot tystnadskultur på Karolinska. Hur rimmar det med att en medarbetare skriver att ditt agerande skapar mer tystnadskultur?

– Jag och resten av styrelsen har drivit att vi ska attackera tystnadskulturen. Det är vi som har gett ledningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot tystnadskultur. Jag respekterar alltid om man har en annan åsikt, men det resonemanget förstår jag faktiskt inte.

Även i ett annat visselblåsarärende är udden riktad mot Göran Stiernstedt. Där står det att han »motarbetar och undergräver sjukhusets arbete med regelefterlevnad« genom sina uttalanden i media och att det verkar vara viktigare att »hålla andra läkare om ryggen« än att värna patienterna, skattemedlen och arbetsmiljön. Enligt anmälan finns det tecken på att Göran Stiernstedt haft egna möten med Karin Pettersson. Det vänder han sig starkt emot.

– Nej, men nu får det vara slut alltså. Jag har inte träffat henne. Möjligen finns det de som har kritiserat mig för att jag inte har gjort det.

Stormen kring Karolinska bara fortsätter. Hur ska ni ta er ur den här sitsen?

– Det är den mest väsentliga frågan i det här sammanhanget, för det här börjar bli lätt parodiskt. Det första är att vi i nästa vecka kommer att få en rapport om ledningens agerande kring Karin Pettersson. Bakgrunden till det är ju att vi fått in mellan 40 och 50 visselblåsningar som riktar sig mot ledningen. Då är det inte lämpligt att ledningen själv utreder visselblåsningarna, så i stället faller ansvaret på styrelsen, som anlitat advokatbyrån Mannheimer Swartling för att bedöma dem.

Det är samma byrå som sjukhuset har anlitat i flera externa utredningar av personalärenden. Hur har ni resonerat för att det ska bli en opartisk utredning?

– Vi tog upp det redan första mötet. De personer som visselblåsningarna riktar sig mot blir inte bedömda av personer på Mannheimer Swartling som de har varit i kontakt med tidigare. Sedan när rapporten kommer får vi se vilka slutsatser vi kan dra, och hur vi kan bygga Karolinskas framtid. För den här cirkusen kan inte fortsätta, säger Göran Stiernstedt.

Läkartidningen har sökt Per Mattsson. Vi har också ställt frågan till presstjänsten om huruvida ryktet att Per Mattsson tvingas sluta som chef stämmer. Patrik Rossi, tillförordnad sjukhusdirektör på Karolinska universitetssjukhuset, skriver senare i en kommentar att han har »förtroende för samtliga chefer på sjukhuset«, men att han inte uttalar sig publikt om enskilda medarbetares framtid, vare sig de är chefer eller inte.

Läs också:
Handlingsplan mot tystnadskultur ska reda i problemen på Karolinska
Karin Pettersson: »Jag var naiv och trodde att det skulle sluta med en tillsägelse«
Förundersökning inledd – men ingen misstänkt i fallet Karin Pettersson