Susanne Magnusson är i grunden sjuksköterska och jobbar i dag som övergripande chef för akut och specialiserad sjukvård vid sjukhusen i Falun, Mora, Avesta och Ludvika.

– Jag tror att om vi ska klara vårdens framtid behöver vi jobba tillsammans – både inom sjukhusvården men också med andra, framför allt primärvården och kommunerna. Därför vill jag bidra till att utveckla inte bara sjukhusvården, utan hela hälso- och sjukvården. Vi behöver hjälpas åt i en större kontext, säger hon i ett pressmeddelande.

Susanne Magnusson bor i Skåne där hon också blev sjuksköterska på 90-talet, men har flera ledarskapsutbildningar från andra delar av landet. Hon har bland annat varit verksamhetschef för specialiserad medicin i Region Skåne.

Susanne Magnusson efterträder Florence Eddyson Hägg som går i pension. Thomas Aronsson, annars verksamhetschef för medicinkliniken, är tillförordnad sjukhuschef till dess Susanne Magnusson tillträder.