Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Foto: Anna-Cajsa Torkelsson

Läkaren hyrdes in av vårdcentralen under sex veckor i oktober och november 2023. Sedan han slutat uppmärksammades en rad avvikelser när patienter gjorde återbesök hos ordinarie läkare på vårdcentralen.

Senare granskades även hyrläkarens journaler och diktat. Då upptäcktes ytterligare brister. Medicinska sekreterare reagerade på att de inte kände igen vissa diagnoser i diktaten.

I våras anmälde vårdcentralen hyrläkaren till Ivo. I anmälan redovisas nio avvikelserapporter/händelser där läkaren inte arbetat utifrån vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet och visat tecken på bristande kompetens.

Enligt vårdcentralens avvikelserapporter har hyrläkaren bland annat; »ej startat utredning trots misstanke om svår sjukdom (leukemi, tjocktarmstumör, lunginflammation)«, »inte skrivit remiss till neurolog för utredning trots stark misstanke om MS-diagnos/ärftlighet«, »använt ej vedertagen behandling mot hypertoni«, »använt en diagnos som inte finns (misstänkt urinvägsorsakad hypertoni)«, »beställt felaktig röntgenundersökning för bekräftande av navelbråckdiagnos« samt agerat »verklighetsfrånvänt«.

Vårdcentralen uppger dock att de inte upptäckt att några patienter drabbats av allvarligare vårdskador. Samtliga patienter har senare omhändertagits av ordinarie läkare.