2023 fick Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i uppdrag av regeringen att genomföra förstärkt tillsyn av mödrahälsovården och förlossningsvården i Sverige. Som en del i uppdraget har Ivo mellan hösten 2023 och våren 2024 genomfört inspektioner på 45 förlossningskliniker över hela landet. 

Ivo:s tillsyn visar bland annat på brister i klinikernas egenkontroll. Myndigheten har också uppmärksammat patientsäkerhetsrisker som en följd av bristande journalföring. De har även sett att klinikerna inte alltid uppfyller kravet på god vård, till exempel genom att rekommenderade arbetssätt vid bäckenbottenbristningar inte följs, något som påverkar antalet vårdskador.

Ivo konstaterar i sina tillsynsbeslut att klinikerna måste bli bättre på att följa lagkrav och vårdens interna riktlinjer. Ivo kräver att 44 av 45 inspekterade kliniker ska återrapportera vad de planerar och har vidtagit för åtgärder för att komma tillrätta med  bristerna.

– Det är viktigt att klinikerna nu jobbar aktivt med att komma till rätta med bristerna, så att kvinnor i Sverige får en ännu bättre och säkrare förlossningsvård, säger Peder Carlsson avdelningschef på IVO i ett pressmeddelande.

Förlossningen på Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL, i Trollhättan är en av de 44 klinikerna som får kritik av Ivo. Här har myndigheten upptäckt brister i patientsäkerhetsarbetet och att kliniken inte uppfyller alla krav på en god vård, rapporterar Sveriges Radio P4 Väst.

Vid Ivo:s inspektion konstaterades att läkare på förlossningsavdelningen inte alltid dokumenterar sina bedömningar och medicin-ordinationer. Ivo konstaterar vidare att riskbedömningar inte alltid görs under förlossningens gång. Något som behöver göras, då moderns och barnets hälsotillstånd kan förändras snabbt, poängterar myndigheten.

– Jag tycker att det är bra att man pekar på saker där vi behöver bli bättre, och där vi också kan bli bättre, så att vi också kan jobba vidare med rätt frågor, säger Jenny Antonsson, verksamhetschef för kvinnokliniken inom NU-sjukvården som sjukhuset tillhör, till Sveriges Radio.