Denna webbplats vänder sig till läkare

Ola Bergstrandpuff2

Ola Bergstrand, allmänläkare och strateg inom den offentligt drivna primärvården i Region Skåne. Foto: Region Skåne och Elisabet Adell