Vårdförbundets strejk har gått in på sin andra vecka. Läget är fortfarande låst eftersom ingen av parterna vill vika sig kring kravet på en arbetstidsförkortning på 75 minuter i veckan. Kortare arbetsveckor är nödvändigt för att vårdpersonalen ska orka, menar Vårdförbundet. Alldeles för dyrt, menar motparten Sveriges Kommuner och regioner, SKR. Men ämnet ligger i luften även på andra håll just nu, sa strejkforskaren Christer Thörnqvist nyligen till P1 Morgon. Frågan har lyfts av flera politiska partier och Irene Wennemo, generaldirektör för Medlingsinstitutet, sa i förra veckan till nyhetsbyrån TT att arbetstidsförkortning kan bli en stridsfråga även i den kommande avtalsrörelsen för industrin.

– Det är en fråga som kommit allt mer på högkant de senaste åren, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

I dagsläget är det dock inte aktuellt för Läkarförbundet att driva frågan. Fokus har snarare legat på att se till att medlemmarna får betalt för all övertid de arbetar och en bättre löneutveckling för läkare tidigt i karriären.

– Det är svårt att få till både arbetstidsförkortningar och bra löneökningar samtidigt, säger Sofia Rydgren Stale.

Tittar man på de motioner som har kommit in till Läkarförbundets fullmäktigemöten de senaste åren har visserligen några handlat om just arbetstidsförkortning.

– Men det har kommit in betydligt fler motioner kopplade till en bra löneutveckling och övertid. Det är tydligt att det är de frågorna som är viktigast för våra medlemmar. Så i dagsläget upplever jag inte att vi har medlemmarnas mandat att driva frågan om arbetstidsförkortning.

Det är dock något som kan förändras framöver, betonar Sofia Rydgren Stale. Läkarförbundet har redan gått in i nästa avtalsrörelse och befinner sig just nu i fasen där man samlar in förslag på yrkanden från lokal- och yrkesföreningarna. Skulle det visa sig finnas ett starkt tryck på kortare arbetsveckor är det något som kan komma att synas i de slutliga yrkandena som läggs fram före årsskiftet. Under hösten planerar förbundet också att göra en enkät bland medlemmar för att få en »temperaturmätning« kring arbetstidsförkortning.

Låt oss säga att politikerna beslutar att lagstifta om arbetstidsförkortning, som en del partier vill. Tror du att det är något som ni skulle välkomna?

– Det svaret får jag återkomma med efter att vi har frågat våra föreningar och medlemmar, säger Sofia Rydgren Stale.

Läs också:
Forskare: Kortare arbetsveckor blir en het fråga även i fortsättningen
Veckoarbetstider ska kartläggas: »Skulle vinna på kortare arbetstid«
Läkarföreningar vill se kortad arbetstid när inflationen ökar