Dalarnas läkarförening har tidigare larmat om att Iva-chefen i Falun, Torbjörn Roos, på felaktiga grunder har varslats om hans chefsförordnande skulle avslutas i förtid, och att Region Dalarna därmed kan ha brutit mot visselblåsarlagen. Facket menar att Torbjörn Roos har fått klä skott för en visselblåsaranmälan om misstänkt jäv kopplat till divisionschefen Tomas Riman och en nära anhörig till honom. Det är en bild som även överläkaren Ida Nylander delar.

– Vi befarar att visselblåsarärendet har upprört Tomas Riman och att Torbjörn Roos då har utsatts för repressalier som ytterst ansvarig för verksamheten som larmet kom från, har hon tidigare sagt i en intervju med Läkartidningen.

I slutet av maj meddelade Region Dalarna att en extern granskning skulle tillsättas för att gå till botten med hur visselblåsarärenden har hanterats och om regionen har brutit mot lagen i samband med varslet av Torbjörn Roos. Nu står det klart att Tomas Riman inte ska jobba så länge utredningen pågår, vilket P4 Dalarna var först med att rapportera.

– Divisionschefen tas ur tjänst under pågående utredning och som längst i en månad, men mer än så kommer vi inte kommentera, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Åsa Dedering i en radiointervju.

Daniel Svedin från Dalarnas läkarförening är positivt överraskad av beskedet, som han tycker tyder på handlingskraft från regionens sida.

– Man visar att man sätter ner foten för divisionschefen och hans beteende, säger han till P4 Dalarna.

Tomas Riman kommer dock att få behålla sin månadslön på 150 000 kronor under avstängningen. Läkartidningen söker Tomas Riman via regionens presstjänst.

Läs också:
Ögonläkare delar kritiken mot chef i Dalarna – kräver ny jävsutredning
Extern granskning av visselblåsarfall i Dalarna efter Iva-chefens petning
Chef i Dalarna tvingas sluta i förtid – tusen underskrifter på protestlista