Avslöjandet är en del i P4 Upplands pågående granskning av chefer på Akademiska sjukhuset och deras bolagskopplingar.

Senaste delen av kartläggningen visar att en läkare i chefsposition, anställd inom regionen, använt arbetsgivarens lokaler och logga i en reklamfilm för en utbildning som hen själv fakturerar för.

Detta ska, enligt P4 Uppland, vara emot regionens riktlinjer. Läkaren själv menar att hen fått klartecken till användningen av tidigare regionledning.

Videoklippet har varit synligt på företagets hemsida sedan 2016, men togs bort efter att P4 Uppland ställt frågor om det.

Läs mer:
30 chefer på Akademiska struntade i att anmäla inblandning i vårdbolag
Miljonköp från hög chefs egna bolag kan bryta mot upphandlingslag
Akademiska sjukhuset köper datasystem från hög chefs bolag