Detta konstaterades under ett seminarium under Almedalsveckan i Visby, i går, onsdagen den 26 juni.

Under seminariet berättade flera läkare om sina upplevelser under covidpandemin och bekräftade då en bild som längre förmedlats. Det handlar om att beslutsfattandet ofta lämnades över från politiker och tjänstemän till läkarprofessionen och andra medarbetare.

– Det var väldigt snabba ryck, sade till exempel Veronica Snoder, som nu är chefläkare med beredskapsansvar på Region Gotland, och berättade hur en covidavdelning med 15 platser skapades.

– Läkarna tog ledarpinnen, fortsatte hon.

Håkan Kalzén, läkare och verksamhetschef för verksamhetsområde anestesi på Södertälje sjukhus, hade samma erfarenhet från pandemin och sade:

– Det blev väldigt mycket professionerna som fick kliva fram.

I en diskussion om det är möjligt att låta läkare leda vården på riktigt, även när det inte är en stor kris, visade det sig dock att det förmodligen krävs en rad åtgärder, för att nå en sådan situation.

Håkan Kalzén framhöll en viktig faktor för att våga ta beslut:

– Det måste finnas psykologisk trygghet i organisationen.

Björn Eriksson, läkare och generaldirektör för Läkemedelsverket, pekade på att det är för lite fokus på att hålla fram de goda exempel som finns inom vården.

Och Jonas Ålebring, läkare och medicinsk direktör på läkemedelsbolaget Pfizer i Sverige, konstaterade att läkare behöver fundera över hur man kan ta mer plats i organisationen.

– Vi kanske måste fortsätta att utmana oss själva, sade han.

I slutet av seminariet summerade Tina Crafoord, ordförande för Sveriges läkarförbunds chefsförening, sina intryck och sa bland annat:

– Det jag hör här från den här eminenta panelen är väldigt tydligt att vi ska våga kliva fram, lita på medicinska professionen. Fortsätta jobba framåt och tänka på att administrativa funktioner ska stötta den medicinska professionen.

Seminariet, som hade rubriken »Medicinskt ledarskap – bara när det är riktig kris får professionen leda«, arrangerades av Sjukhusläkarna, Sveriges industriläkarförening och Sveriges läkarförbunds chefsförening.