Sjukhusläkaren frågade landets samtliga 21 regioner om jobbkaffet kostar pengar för läkare och andra anställda inom vården. Region Örebro läns svar sticker ut. De drar 50 kronor på lönen i kaffeavgift varje månad. Kaffeavgiften infördes strax före jul, trots fackliga protester. 

– Att vi nu är helt ensamma i hela landet om att behöva betala för kaffet visste vi inte, men vi kände ändå på oss att vi skulle stå ut som de som får betala för något som många andra får helt gratis, , säger Lars Edling, styrelseledamot för Sjukhusläkarna till tidningen Sjukhusläkaren.

Han menar att kaffet är en viktig symbolfråga eftersom kaffepauser är en naturlig samlingspunkt i en arbetsgrupp. 

Rickard Simonsson, regiondirektör i Region Örebro län, tycker att de besparingar, som kaffeavgiften innebär, är nödvändiga.

– Vi jämför oss också med den lokala arbetsmarknaden i Örebro län och då har flera andra offentliga arbetsgivare till exempel kommuner en avgift, säger han till Sjukhusläkaren.