I fredags hade E-hälsoläkarna sitt årsmöte. Förutom en del formalia och val, pratades det också om vad intresseföreningen i Läkarförbundet ska göra kommande år.

Boel Mörck. Foto: Johanna St Michaels/Västra Götalandsregionen

Liksom det gångna året vill man bland annat fortsätta satsa på utbildningsfrågor och få i gång samtalet om digitalisering och AI, både bland kollegor och blivande kollegor.

– Vi försöker att se hur vi kan stötta grundutbildningen, ST-utbildning och även fortbildning så att det blir större intresse, kunskap och efterfrågan, säger föreningens vice ordförande Boel Mörck, överläkare inom reumatologi och digitaliseringsdirektör vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, till Läkartidningen.

– Nu vet jag att man i nya läkarutbildningen försöker komma i kapp lite grann. Men vi från vårt perspektiv tycker det går lite långsamt, så vi stöttar gärna det lite om det går, fortsätter hon.

E-hälsoläkarföreningen har ganska nyligen också bjudit in Läkaresällskapet till samtal om digitalisering, och man har börjat höra av sig till alla specialistföreningar för att fråga om hur man jobbar med digitalisering inom respektive specialitet.

– Bara man ställer frågan så börjar folk att fundera, säger Boel Mörck och påminner om att specialitetsföreningarna har personer som arbetar med utbildningsfrågor.

E-hälsoläkarna har funnits sedan 2018 och blev intresseförening i Läkarförbundet 2019. Den största händelsen på året är e-hälsokonferensen Vitalis i Göteborg, där föreningen har flera aktiviteter. Man har också engagerat sig med exempelvis förslag när Göteborgs universitet skaffar sig valbara kurser på e-hälsoområdet.

På årsmötet valdes styrelsemedlemmarna Boel Mörck, Isabelle Cehlin och Christian Colldén om. Caroline Schön hade avböjt omval. Ordförandeposten förändras inte eftersom nuvarande ordförande Nasim Farrokhnia sedan tidigare är vald till 2025. Det gäller även styrelsemedlemmarna Magnus Röjvall, Simon Nilsson och Manuel Gonzalez.

Tekniskt sett är styrelsen fulltalig, men man beslutade ändå om ett fyllnadsval för skånska Caroline Schöns plats.

– Vi tycker det är bra att vara åtta, så vi vill gärna ha en till och få någon från Skåne. Valberedningen har vidtalat en person i Skåne som behövde fundera lite, säger Boel Mörck.