I drygt två år har Socialstyrelsen haft det tydligt uppsatta riktvärdet med en allmänläkare per 1 100 invånare, i syfte att förbättra arbetsmiljön och öka tillgängligheten till primärvården. Men enligt en kartläggning som Läkarförbundet lät göra i våras saknade 10 av 21 regioner fortfarande beslutade mål om 1 100 invånare per fast läkarkontakt.

– Det här börjar likna sjukvårdens klimatfråga. Man vet vad som behöver göras, men tiden rinner ut och ibland går utvecklingen till och med åt fel håll, sa Jonas Lindberg (V), oppositionsråd i Region Stockholm under ett Almedalsseminarium arrangerat av Svensk förening för allmänmedicin, Sfam.

Han ville se ett nytt slags miljonprogram för allmänläkare de kommande tio åren.

– Nu blev ju miljonprogrammet kritiserat, men där byggde man faktiskt en miljon bostäder på tio år. Och det behöver vi göra här i primärvården – vi måste bli fler, sa han.

Emmy Ahlstedt (C), regionråd i Kalmar, ser ett större ansvar för utbildningen som en av nyckelåtgärderna för att få fler allmänläkare till regionen.

– Vi kan inte bara lägga ut anställningsannonser och förvänta oss att läkare kommer till oss. Så funkar det inte. Vi behöver utbilda våra egna läkare, även om det innebär lite längre ledtider, sa hon.

– Sedan behöver vi också rikta ST-läkarna till primärvården. Primärvården behöver stärkas på slutenvårdens bekostnad, fortsatte hon.

Sara Banegas, chefläkare hos Praktikertjänst och allmänläkare i Region Stockholm, tycker också att allmänläkare redan tidigt under ST-tjänstgöringen behöver förberedas på jobbet och vad det innebär att ta personligt ansvar för en egen lista med patienter.

– Vi upplever att det ser otroligt olika ut när det gäller hur ST-utbildningarna förbereder läkarna på att ta det här ansvaret, sa hon.

Sara Banegas gillar idén om ett miljonprogram, säger hon.

– En sådan satsning bör rikta sig till många av de nya läkarna, men den bör också försöka få sjukhusspecialister att byta specialitet. Det skulle ge en snabb och kraftfull förstärkning till primärvården.

Men hur lång tid det kan ta att nå målet om att varje specialist i allmänmedicin ska ansvara för maximalt 1 100 invånare råder det delade meningar om. Medan styret i Region Stockholm har som mål att det ska ske inom tio år har Nicklas Sandström (M), oppositionsregionråd i Västerbotten, en mörkare bild.

– Jag tror inte att det sker inom överskådlig tid om jag ska vara ärlig, sa han.

Han uppmanade storstadsrepresentanterna att se till att överutbilda när de ändå skalar upp antalet allmänläkare.

– Då kan vi förhoppningsvis rekrytera från er.

Sfams ordförande Magnus Isacson uttryckte besvikelse över det försiktiga svaret.

– Det är klart att jag skulle vilja att man hade mer ambitiösa planer. Är man alltför försiktig finns det en risk att man inte når dit. Sätter man inte upp målen tror jag att det blir en självuppfyllande profetia, sa han.

Läs också:
Kartläggning: Hälften av regionerna saknar mål om fast läkarkontakt
»Inga tecken på ökad kontinuitet eller tillgång till fast läkarkontakt«
Ivo kritiserar omställning till god och nära vård – DLF-ordförande enig
Socialstyrelsen: Stora skillnader i omställningen till god och nära vård
Flera regioner inför riktvärden för antal invånare per läkare
Socialstyrelsen: 1 100 invånare per specialist i primärvården