Vårdförbundets strejk är nu inne på sin fjärde dag. Ännu har parterna, Vårdförbundet, Sveriges Kommuner och regioner samt den kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona, inte lyckats enas. Om det fortsätter på det viset utvidgas strejken ytterligare från och med den 11 juni.

Lasarettet i Ystad var en av verksamheterna som berördes av det utökade strejkvarslet. Men efter förhandlingar mellan Region Skåne och Vårdförbundet har det senare nu valt att dra tillbaka stora delar av varslet mot lasarettet.

– Det är väldigt goda nyheter för Skånes invånare att Vårdförbundet insett faran och dragit tillbaka sitt strejkvarsel mot Lasarettet i Ystad för de delar som vi krävt. Men den pågående strejken innebär trots detta en extrem utmaning för hälso- och sjukvården i Skåne. Därför måste Vårdförbundet nu också ta ansvar och sätta sig vid förhandlingsbordet med SKR, Sveriges Kommuner och regioner. Det är bara genom ett nationellt avtal som vi kan få stopp på den här konflikten, säger Magnus Dahlberg, förhandlingschef i Region Skåne i ett uttalande.

Regionen ansåg att varslet var att betrakta som en samhällsfarlig stridsåtgärd med allvarliga konsekvenser för bland annat akut-, förlossnings- och cancervården vid lasarettet. Vissa delar av verksamheten kommer dock fortfarande att beröras av en eventuell utvidgad konflikt. Även Malmö och Lunds största vårdcentraler omfattas av det utökade varslet den 11 juni.

Även i Västra Götalandsregionen har varslet justerats efter förhandlingar. Det handlar om bland annat ökad bemanning inom akutsjukvård, operation och internmedicin, meddelar regionen i ett pressmeddelande.

Samma sak gäller varslet mot Region Västerbotten. Efter förhandlingar har Vårdförbundet tagit bort strejkvarslet helt eller delvis mot flera verksamheter, så som laboratoriemedicin och kirurgcentrum i Skellefteå. Vårdförbundet har även accepterat viss bemanning på 1177 i Västerbotten, och hävt övertidsblockaden inom ambulanssjukvården i regionen, enligt ett pressmeddelande.

Läs mer om konflikten:
Lugn start på vårdstrejken – men situationen kan snart förvärras
Vårdförbundet ökar pressen – strejkvarslar i fler regioner
Skarpt läge för Karolinska under strejken: »Ett lidande för patienter«
Vårdförbundet har gått ut i strejk