Det blir Fredrik Andersson, i dag ställföreträdande generaldirektör för TLV, som tar över utredningen om möjligheterna att utveckla den nationella läkemedelslistan (NLL) efter att tidigare särskilda utredaren Sofia Wallström, avgående generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, avsagt sig uppdraget. Det meddelade regeringen i ett pressmeddelande i dag.

– Jag är mycket glad att utredningen nu fortsätter med en så kompetent ledare som Fredrik Andersson. Utvecklingen av den nationella läkemedelslistan ska höja patientsäkerheten och skapa ett mer ändamålsenligt register, säger statssekreterare Miriam Söderström i pressmeddelandet.

Uppdraget handlar om att se hur den nationella läkemedelslistan ska kunna utvecklas, till exempel genom att fler uppgifter inkluderas. Regeringen vill att utredaren bland annat ska kartlägga arbetsprocesserna kring förskrivning och expedition av läkemedel inom hälso- och sjukvården samt öppenvårdsapoteken, och undersöka om medicintekniska produkter kan läggas till i listan.

Utredningen påbörjades hösten 2023 och ska redovisas senast den 14 februari 2025.

Fredrik Andersson sitter även i styrelsen för Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet och har varit sekreterare i flera statliga utredningar.

Läs mer: 
Sofia Wallström ska utreda nationella läkemedelslistan
Nationella läkemedelslistan kan dröja ytterligare sju år
Senarelagd läkemedelslista kostar 100 miljoner – regioner kan få betala