Förra året beslutade fullmäktige för Sveriges yngre läkares förening (Sylf) att uppdatera och utveckla kriterierna för utmärkelsen »schysst rekrytering« som föreningen delar ut sedan 2018 till arbetsgivare som arbetar med rättvisa och öppna rekryteringsprocesser för AT-tjänster. Sedan dess har en arbetsgrupp arbetat med att ta fram nya kriterier. 

– Vi vill framför allt ha en rekrytering baserat på kompetens, så som erfarenhet. De nya kriterierna gör det också enklare för både arbetsgivare och för våra lokalavdelningar. Att göra de här bedömningarna är det största arbetet våra lokalavdelningar gör. Vi hoppas att det ska bli lättare och bättre för alla, säger Erica Lorentzon som är ansvarig i centralstyrelsen för Schysst rekrytering och som lett arbetsgruppen. 

En nyhet är att bedömningsgrunden om det förekommer diskriminering under rekryteringsprocessen har tagits bort. Detta eftersom det är för svårt för Sylfs lokala avdelningar att bedöma, säger Erica Lorentzon.

– Det blir ett omöjligt uppdrag eftersom de inte sitter med på alla intervjuer.

Dessutom har ytterligare två kriterier lagts till för arbetsgivare som vill nå en ny högre nivå: »superschysst rekrytering«. Det är att alla typer av vikariat som underläkare inom hälso- och sjukvården innan AT ska värderas lika vid urval till intervju samt att vikariatstid ska väga tyngst vid urval av kandidater som kallas till intervju. Syftet är att lyfta arbetsgivare som arbetar för att sätta erfarenhet främst i rekryteringen, säger Erica Lorentzon.

 Till exempel ser vi att generellt är det inom allmänmedicin och psykiatri som det råder mest brist på läkare. Ändå är det ofta dessa erfarenheter som väger minst.

De första bedömningarna utifrån de nya kriterierna görs under hösten för att delas ut under 2025.

Tidigare kunde arbetsgivare som fått utmärkelsen »schysst rekrytering« och som upprätthöll samma goda standard även nästa få märkningen »fortsatt schysst rekrytering«. Den tas nu också bort.

Kriterier för att få utmärkelsen »schysst rekrytering«

  • Arbetsgivaren kan visa att de urvalskriterier som står i annonsen är de som används för urval till intervju och erbjudande av tjänst.
  • Arbetsgivaren använder en strukturerad och reproducerbar metod för intervjuer och andra tester.
  • Sylf har möjlighet att utse en representant, som på betald arbetstid, får välja att delta vid intervjuer och tester i den mån som bedöms nödvändigt.
  • En av Sylf utsedd representant får på betald arbetstid sitta med under urval till intervju och den slutliga urvalsprocessen av kandidater till AT-tjänsterna.

Kriterier för att få utmärkelsen »superschysst rekrytering«

  • Allt ovan ska vara uppfyllt
  • Alla typer av vikariat som underläkare inom hälso- och sjukvården innan AT värderas lika tungt vid urval till intervju.
  • Vikariatstid väger tyngst vid urval av kandidater till intervju.