Fortbildning i primärvården har varit lågt prioriterat i regionerna i de tuffa ekonomiska tider som råder.

Det vill Provinsialläkarstiftelsen förändra genom stipendier som kan täcka kostnader för fortbildning och studieresor, »men även andra ändamål som kan anses falla inom ramen för distriktsläkares yrkesutveckling«. Detta enligt ett pressmeddelande från Provinsialläkarstiftelsen i samarbete med DLF.

Provinsialläkarstiftelsen verkar för distriktsläkarnas förkovran i yrket och den aktuella satsningen gäller för 2024.

– Vi har inte delat ut stipendier på det här sättet förut men tack vare luftigt skrivna stadgar insåg vi att vi kunde göra det, säger Ulf Österstad till Läkartidningen.

Provinsialläkarstiftelsen arrangerar utbildningar för distriktsläkare, vilket man kommer att fortsätta med, bland annat en i allmänmedicinskt arbetssätt, en annan om konsultationskunskap.

– Den som söker stipendierna behöver bara ange en kort motivering om vad de vill göra för pengarna. Det kan vara våra kurser, en kongress eller något helt annat. Så länge det inte är helt uppåt väggarna är det troligt att vi säger ja, säger Ulf Österstad.

Det är först i höst som stipendierna kommer att delas ut. Då planerar även Provinsialläkarstiftelsen att analysera motiveringarna för att se vad det finns för behov och inte när det kommer till fortbildning för allmänläkare.

– Vi vill se vad folk är sugna på, så får vi se om vi kan permanenta stipendierna eller om vi gör något annat nästa år.

För DLF är satsningen tacksam då föreningens egen fortbildningsfond inte har möjlighet att bevilja alla ansökningar i år.

– Våra stipendieansökningar till Samfonden brukar inte vara så många, men det har fullständigt exploderat i år och vi har inte kunnat bevilja alla. Det är ett oerhört välkommet tillskott med Provinsialläkarstiftelsens nya stipendier, säger Ylva Sandström, ordförande i DLF, till Läkartidningen.

Historia om Provinsialläkarstiftelsen

Hösten 1961 beslutade riksdagen att det statliga Provinsialläkarväsendet från och med juli månad 1963 skulle övergå i landstingskommunalt huvudmannaskap. Samtidigt fastställdes en ny tjänsteläkartaxa som skulle tillämpas under tiden fram till övergången. I denna taxa föreskrevs att för varje patientbesök som inte bara avsåg förnyelse av recept, skulle provinsialläkaren så länge han eller hon var statligt anställd betala in 1,50 kronor till en särskild fond, Provinsialläkarfonden. Fondens uppgift skulle vara att genom bidrag på olika sätt verka för »provinsialläkarnas förkovran i yrket«.

För några år sedan omvandlades fonden till en stiftelse, Provinsialläkarstiftelsen.

Källa: Sveriges läkarförbund