Historien verkar upprepa sig, är känslan bland många av de anställda på ögonkliniken i Dalarna. Den senaste tiden har media rapporterat om hur den uppskattade verksamhetschefen för operation, anestesi och Iva, Torbjörn Roos, varslats om att hans chefsförordnande ska avslutas i förtid. Även på ögonkliniken fick en verksamhetschef sluta häromåret, »till stor förundran och missnöje från oss som arbetar på kliniken«, står det i en färsk skrivelse till hälso- och sjukvårdsdirektören Åsa Dedering. Den gemensamma nämnaren i båda fallen är divisionschefen Tomas Riman. I fallet med Iva-chefen hävdar facket att Torbjörn Roos fått repressalier för ett visselblåsarlarm från kliniken om misstänkt jäv kopplat till Tomas Riman och en nära anhörig. Efter kritik har regionen beslutat att tillsätta en extern granskning av hur visselblåsarärenden har hanterats. Även på ögonkliniken framkom allvarliga anklagelser om jäv och maktmissbruk från Tomas Rimans sida, enligt brevet.

Kim Busk Madsen. Foto: Privat

– Hos oss rann det ut i sanden, men när vi pratade med våra kollegor på Iva tyckte vi att det fanns tydliga likheter med vad vi har upplevt på vår klinik. »Nej, nu händer det här igen.« Vi börjar undra om det är ett mönster, säger Kim Busk Madsen, överläkare på ögonkliniken i Falun.

För två år sedan gjorde regionens rättsavdelning en muntlig utredning av anklagelserna från ögonkliniken om jäv, vars slutsatser refereras i en mötesrapport. Utredningen handlade om att Tomas Riman framfört att hans nära anhörig vore en lämplig kandidat i en tillsättning. »Att försöka främja en närståendes intresse utgör jäv och strider i sig mot lagstiftningen och Region Dalarnas policy«, står det i referatet. Samtidigt konstaterar man att jävsförhållandet inte påverkade den dåvarande förvaltningschefen i hennes beslut att anställa den anhöriga och att ärendet därför avslutades.

Men från fackets sida uttrycktes missnöje, bland annat eftersom personal och tidigare chefer inte fått komma till tals i processen.

– Man hade bara intervjuat regionledningen, och flera punkter som vi hade tryckt på tittade de inte på alls, säger Kim Busk Madsen.

När Tomas Riman nu återigen är i blåsväder vill därför ett sextiotal av medarbetarna på ögonkliniken att även den gamla jävsutredningen rivs upp och att en ny, extern utredning genomförs.

– Varför vi vill ha en extern utredning? Därför att man från regionledningens sida inte verkade vara så intresserade av att utreda den här frågan. Även om de skulle göra en ny intern utredning skulle vi inte lita på resultatet. Och skulle en extern utredning komma fram till att det inte varit fråga om jäv måste vi fortfarande kunna diskutera om det är ett lämpligt agerande, säger Kim Busk Madsen.

Han beskriver hur stämningen på kliniken har förändrats de senaste åren och skulle välkomna en öppen dialog med regionpolitikerna om situationen.

– Det har blivit en vi-mot-dem-känsla mot regionledningen, det finns inget förtroende hos många av oss, säger han.

Läkartidningen har sökt Åsa Dedering och Tomas Riman. Tomas Riman hälsar via presstjänsten att frågan redan är »utredd och avslutad« och att han inte har några ytterligare kommentarer.

Läs också:
Extern granskning av visselblåsarfall i Dalarna efter Iva-chefens petning
Chef i Dalarna tvingas sluta i förtid – tusen underskrifter på protestlista