Trots att lagstiftningen kräver jämlik vård varierar tillgången till akutsjukvård stort över landet. Sjukhusläkarna bjöd under onsdagen in till ett panelsamtal för att bland annat bena i hur man säkerställer tillgången till akutsjukvård i hela landet och hur kompetensförsörjningen kan säkras även i glesbygd.

Jonas Holm, överläkare i kirurgi i Skellefteå, pekade ut de stora geografiska avstånden som den största utmaningen för vården. Han beskrev hur patienter i norr tvingas åka många mil för att få avancerad cancerbehandling i Umeå.

– En familj i Kiruna med ett cancersjukt barn behöver åka 65 mil för att få vård, ofta genom att flyga via Stockholm, och kan alltså hamna i Umeå i många månader eller till och med år, sa han.

För att tydliggöra jämförde han med hur det skulle vara om en patient bosatt i Stockholm skulle ges strålbehandling i Malmö, och ta flyget via Helsingfors.

Kanske går det dock inte att ha samma förväntningar på vården överallt, påpekade Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

– Är det rimligt att begära att vården i Norrlands inland ska vara likvärdig den i en storstad, frågade han sig och tryckte också på problematiken i att man som läkare behöver ha vissa volymer av ett särskilt ingrepp för att behålla kompetensen, vilket kan vara svårt att åstadkomma i glesbygd.

Det går inte heller att komma undan en viss centralisering av sjukvården, hur man än gör, menade Thomas Lindén.

– Den problemfria lösningen finns inte, utan det handlar om att välja vilket problem man kan leva med, sa han.

– Men hur ojämlikt får det vara, om vi nu ska acceptera att det inte blir perfekt? Den frågan måste vi våga ställa, sa moderatorn Elin Karlsson, Sjukhusläkarnas ordförande.

Något svar hade dock ingen i panelen.

En läkarstudent i publiken sköt in en frågeställning om hur man ska få unga läkare att vilja stanna på mindre orter, men fick frågan i retur: »Hur får man dig att stanna?« Svaret kom blixtsnabbt:

– Betala av mina studielån.

Jonas Holm fyllde på med sina tankar.

– Läkaren måste känna att »det här är en vårdinrättning som satsar på mig«. Får man dessutom bra kompetensutveckling och bra arbetsmiljö så tror jag att man blir kvar, sa han.