Sveriges Radio har tidigare rapporterat om läkarbristen i norra Värmland. När vårdcentralen i Likenäs i norra Klarälvsdalen nyligen annonserade ut en fast läkartjänst fick de inga sökande.

– Oljeplattformarna i Nordsjön är bemannade. De ligger avlägset. Jätteavlägset om man jämför med vårdcentralen i Likenäs. Jag tycker att det är otroligt dumt att tänka sig att man ska kunna anställa folk i avbefolkningsorter utan att erbjuda någonting som man inte erbjuder i städer. Det är precis så som man gör nu, sade Jon Kleppenes, läkare vid sjukhuset i Torsby till SR P4 Värmland då.

Han lyfte redan då fram idén att regionen bör erbjuda högre lön för de jobb som är svårast att tillsätta. Nu är regionstyrelsens ordförande inne på samma linje.

Vårdcentralerna i Likenäs, Munkfors och Hagfors i norra Värmland är i dag beroende av att kunna ta in hyrläkare. Att i stället ha fast anställda läkare skulle bli billigare för regionen.

Men tanken om ett geografitillägg strider mot Region Värmlands lönepolicy om att inte ha stora löneskillnader. Det bör ses över, anser regionstyrelsens ordförande.

– Jag tänker att regiondirektören får i uppdrag att se över hur förändringar i vår lönepolicy skulle se ut för att vi skulle kunna göra sådana här justeringar som gör att vi får lättare att rekrytera, säger Åsa Johansson till Sveriges Radio P4 Värmland.